Aktualności

  XXVII  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO – 11  LUTEGO  2019

Hasłem  tegorocznego  orędzia  papieża  Franciszka  z  okazji  Ś D CH – są  słowa  „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” [Mt 19, 8]. Dzień ten  w bieżącym  roku  obchodzony  był  w  Kalkucie, gdzie  przez  ponad  45 lat  najuboższym  i  chorym  służyła  św. Matka  Teresa.

Również  nasza  Parafialna  Caritas corocznie [od  wielu lat] z okazji  11 lutego- pragnie spotykać  się z  chorymi, niesprawnymi, seniorami  „90+” , odwiedzając  ich w domach, gdzie doświadczają  trudnych  chwil z powodu  choroby, cierpienia, niesprawności, starości, a także z ich opiekunami, którzy z  troską, zaangażowaniem i odpowiedzialnością  sprawują  nad  nimi  opiekę.

Łącznie odwiedziliśmy  112 osób- wyrażając  solidarność  wspólnoty  parafialnej  przez  dar  modlitwy  indywidualnej  i  wspólnotowej:

     Ojcze miłosierdzia, źródło  wszelkich  darów, pomóż  nam  kochać  bezwarunkowo  naszych  bliźnich tak  jak  Ty nas  umiłowałeś.

     Panie Jezu, który doświadczyłeś  bólu i cierpienia , daj nam siłę,by stawić czoła czasowi  choroby i przeżywać  go z wiarą razem z naszymi  braćmi.

     Duchu Święty, miłości Ojca i Syna, wzbudź w naszych sercach ogień  swojej  miłości, abyśmy potrafili pochylić się  nad  zranioną na ciele i duszy ludzkością.

     Maryjo Matko  kochająca  Kościół i każdego człowieka, pokaż nam  drogę  wyznaczoną  przez  Twojego  Syna, aby nasze życie stało się w Nim służbą  miłości i ofiarą zbawienia  na drodze do wiecznej Paschy. Amen.

 XXI  SPOTKANIE  OPŁATKOWE  SENIORÓW – 27  STYCZNIA  2019

Okres  Bożego  Narodzenia  to czas  pochylenia się i zachwytu nad  tajemnicą  przyjścia  Dzieciątka  Jezus na ziemię  i  nad  białym  opłatkiem – symbolem hostii i codziennego chleba.

W  tym duchu -  corocznie  Caritas  Parafialna  pragnie  spotkać się  z  seniorami  naszej  parafii , by przy wspólnym stole – łamiąc opłatek – życzyć  sobie pokoju , dobra , piękna, a  także zdrowia fizycznego i  duchowego.

Życzenia  zebranym  przekazał  Ks.Proboszcz Tadeusz Górka , księża  wikariusze: Ks. Witold ,  Ks.Norbert i  Ks. Franciszek – senior oraz  pan  sołtys Jarosław  Sorys.

Spotkanie  upłynęło w  radości wspólnego śpiewu wraz ze Wspólnotą Adoramus.

Wyśpiewano nie tylko nasze piękne polskie kolędy, ale  też piosenki religijne  oraz  biesiadne.

 GRUPA MISYJNA NA ŁYŻWACH – 23.01.2019

Dnia 23 stycznia 2019 Grupa Misyjna po świątecznych trudach kolędy misyjnej udała się na lodowisko do Dębicy. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z łyżwami i lodowiskiem, a inni natomiast podnosili swoje umiejętności na lodzie. Po kilkunastu minutach i treningu cała grupa już jeździła. To była prawdziwa „szkoła upadków i podnoszenia się” z płyty lodowiska, ale mimo to wszyscy wrócili zadowolenie.

  FERIE LEKTORÓW I MŁODZIEŻY – 14.01-17.01.2019

W dniach od 14 do 17 stycznia 2019 lektorzy i młodzież z naszej parafii wraz z ks. Norbertem przebywała na zimowym wypoczynku w Bukowinie Tatrzańskiej. Czas ten był bardzo aktywny. Od wspólnego wędrowania po Dolinie Kościeliska, zimowe zabawy, przez pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz spacery po Zakopanem, aż po lodowisko, termy, kulig nocą. Wieczorami zaś wspólna integracja na pogodnych wieczorkach. W to wszystko była włączona modlitwa – codzienna Msza Święta, modlitwy i nabożeństwa. Wyjazd na zimowisko na długo zostanie w pamięci wszystkich.

  ZAKOŃCZENIE KOLĘDY MISYJNEJ – 06.01.2019

Kolędnicy Misyjni w roku 2018 kolędowali pod hasłem: „SUMA YATIYAWI SANA MUNAPXTA”. Jest to hasło w języku aymara, używany w Boliwii, gdzie misjonarze tarnowscy posługują od 25 lat  , w języku polskim oznacza: „Głosimy Dobą Nowinę" . W naszej parafii kolędowało 34 dzieci podzielonych na 6 grup. Mali Misjonarze odwiedzili 900 rodzin  w dniach 26 - 29 XII 2018 r. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich serc i domów, aby usłyszeć Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa i wesprzeć najuboższych. Zebrane ofiary przeznaczone są na kilka nowych i kontynuację starych projektów związanych z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi w ramach funduszu PDMD. Każde dziecko, które chciałoby z radością dzielić się wiarą i pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych zapraszamy do zaangażowania się w przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych 2019.

 ASPIRANCI PRZYSTĄPILI DO OŁTARZA BOŻEGO – 25.11.2018

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata do grona aspirantów zostało przyjętych 8 chłopców, którzy pragną teraz przygotowywać się do posługi ministranta. Obrzędu przyjęcia dokonał opiekun ministrantów i aspirantów – ks. Witold.

Młodym chłopcom życzymy radości z posługi przy ołtarzu Bożym oraz wytrwałości.

 WYJAZD LEKTORÓW DO KRAKOWA SZLAKIEM ŚWIĘTYCH – 24.11.2018

W sobotę 24 listopada lektorzy z naszej parafii wraz z ich opiekunem ks. Norbertem udali się do Krakowa, aby przejść szlakiem papieskim i zobaczyć miejsca związane ze świętymi, szczególnie ze św. Janem Pawłem II oraz św. Stanisławem ze Szczepanowa. Prawdziwa lekcja historii pozwoliła doświadczyć miejsc związanych z pracą kard. Wojtyły oraz miejsc związanych z wizytą do ojczyzny już jako papieża. Natomiast miejsca naznaczone szlakiem św. Stanisława stały się lepszą okazją do poznania tego, który urodził się w pobliskim Szczepanowie.

 SPOTKANIE Z MISJONARZEM – 19.11.2018

Dnia 19 listopada gościliśmy w naszej parafii misjonarza ks. Stanisława Wojdaka, który poprowadził animację misyjną dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach. Ksiądz misjonarz opowiedział o swojej przygodzie z misjami. Przedstawił uczniom odpowiedz na pytanie: czym są misje? Następnie podzielił się miłością do Afryki i pracą duszpasterską na Czarnym Kontynencie. W ostatniej części spotkania swoim doświadczeniem misyjną podzieliła się animatorka Gabriela, która przyjechała wraz z misjonarzem.

 II ŚWIATOWY  DZIEŃ UBOGICH – 18 LISTOPADA 2018 

Hasłem  tegorocznego  Dnia  Ubogich – ustanowionego przez  papieża  Franciszka , było hasło „ Biedak  zawołał, a  Pan  go usłyszał”. W orędziu na  ten dzień – Ojciec  Św.   przypomniał, że „Każdy chrześcijanin  i każda  wspólnota są wezwani , by być narzędziami  Boga na rzecz  wyzwolenia i  promocji ubogich, tak  aby mogli oni w pełni włączyć się  w  społeczeństwo. Zakłada to , że jesteśmy uważni na krzyk ubogiego  i  gotowi go wesprzeć.

Odpowiadając  na to wezwanie – nasza parafia włączyła się w akcję  charytatywną nabywając symboliczne  Chlebki  Miłosierdzia, a także wypełniając  wcześniej zabrane torby [tytki] charytatywne.

Caritas  Parafialna składa serdeczne  podziękowanie wszystkim, którzy nie przegapili  okazji  do bycia łaskawym. Ojciec  Św. Franciszek na  zakończenie orędzia podkreślił „...poczujmy się  wszyscy w tym dniu dłużnikami  ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce  do siebie nawzajem mogli  zrealizować  zbawcze spotkanie, które umacnia  wiarę, urzeczywistnia miłość i  umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.

 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11.11.2018

W naszym parafialnym wieczerniku obchodziliśmy uroczyście 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę. Do tego momentu przygotowywaliśmy się przez odprawienie 9-dniowej nowenny. Na uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Proboszcza, zgromadzili się licznie parafianie. Ksiądz Proboszcz podczas homilii uwrażliwiał na dar wolności jaki otrzymaliśmy oraz zachęcił parafian do życia wartościami budującymi naród. Na modlitwie za ojczyznę były obecne poczty sztandarowe, strażacy, harcerze, grupa małych strażaków, samorządowcy i władze lokalne. Po Eucharystii zgromadzeni udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty przy pomniku poległych.  

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORÓW – 07.11.2018

W parafii św. Jakuba w Brzesku dnia 7 listopada siedmiu młodych chłopców z naszej parafii przyjęło z rąk ks. bpa Leszka Leszkiewicza błogosławieństwo na posługę lektora. To ważne wydarzenie w ich życiu. Od teraz pełnić będą posługę przy Liturgii Słowa. Nowym lektorom życzymy miłości do Słowa Bożego.

50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JADOWNIKACH - 19.10.2018

W piątek 19 października 2018 w naszej parafialnej świątyni na Mszy Świętej zebrała się cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jadownikach, któremu patronuje św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp. Andrzej Jeż, biskup tarnowski. Okazją było świętowanie 50-lecia istnienia tej szkoły. Na wspólną modlitwę zostali zaproszeni ponadto byli dyrektorzy, grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie i rodzice. W homilii ks. Biskup podkreślał jak wielki jest trud edukacji i przekazywani wartości. Pomocą dla nauczycieli i uczniów – jak zauważył ks. Biskup – jest dla tej szkoły wstawiennictwo patronów, gdzie Jan Paweł II niejako wyszedł ze szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Biskup poświęcił nowy sztandar dla szkoły.

Zobacz też: https://tarnow.gosc.pl/doc/5102112.Bierzemy-rozped

KONKLAWE W JADOWNIKACH - 18.10.2018

Dnia 18 października o godzinie 1045 młodzi z naszej parafii (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1) wystawili w kościele, dla szkoły i chętnych widzów, spektakl pt. „Konklawe”, który opowiada o wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Adaptacja prawdziwego konklawe wydana w formie przedstawienia ma ukazać, zwłaszcza młodym ludziom, jak mniej więcej wygląda procedura wyboru papieża i jakie czynniki o nim decydują oraz przedstawić, jak (według przekazów) został wybrany św. Jan Paweł II.  

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13.10.2018

W rocznicę zakończenia objawień fatimskich w naszej parafii odbyło się nabożeństwo fatimskie. Przed Mszą Świętą parafianie mogli zobaczyć przedstawieni pt. „Anioł Pokoju”. Nawiązywało ono do sceny z roku 1916, kiedy to rok przed objawieniami Matki Bożej trójce pastuszkom, anioł przychodzący z nieba przygotowywał dzieci na spotkanie z Maryją, ucząc ich modlitwy i podając im Komunię Świętą.

Następnie celebrowana była Eucharystia, oddająca chwałę Bogu. Na homilii ksiądz zwrócił uwagę na rodzinę i związane z rodziną obowiązki rodziców, dzieci, dziadków.

Po mszy Świętej odbyła się uroczysta procesja fatimska ulicami Jadownik. Śpiewany różaniec, rozważania stanowiły odpowiedz na słowa Pani Fatimskiej do odmawiania różańca.

Niech zachęta Matki Bożej do modlitwy i pokuty stanie się naszym udziałem dla ratowania siebie i „biednych dusz”.

 PIELGRZYMKA  DO  CZĘSTOCHOWY  I  LEŚNIOWA – 29  WRZEŚNIA  2018

Częstochowa – od  wielu lat  jest  głównym miejscem  pielgrzymowania  naszej  parafii.

Odwiedzając  Jasną Górę-Sanktuarium Matki  Bożej Królowej Polski, uczestniczyliśmy w Eucharystii w Kaplicy  Cudownego Obrazu , współcelebrowanej przez naszego Ks.prob. Tadeusza Górkę w intencji pielgrzymów, ich  rodzin oraz jako podziękowanie za Misje  Parafialne.

Ważnym punktem naszej modlitwy było rozważanie  Stacji Drogi Krzyżowej na  wałach.

W czasie wolnym pielgrzymi mogli odwiedzać muzea jasnogórskie, czy poświęcić czas na indywidualną modlitwę.

Drugi etap pielgrzymki to Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, gdzie w głównym ołtarzu znajduje się XIV wieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem [ 70 cm wysoka].

Sanktuarium tym opiekują się  ojcowie paulini. Jest ono też nazwane Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw: małżeństw, dzieci, rodzin, kobiet w stanie błogosławionym.

Pod pieczą paulinów powstają tu pyszne ciasteczka, cukierki, czekolady, a także zdrowotne herbaty i balsamy, które można nabyć obok sanktuarium.

Celem  pielgrzymowania jest też tworzenie radosnej wspólnoty – co dzięki modlitwie, śpiewie pieśni i piosenek religijnych , a także biesiadnych w czasie  jazdy  autokarem – się udaje.

 NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  WRZEŚNIA  2018

Uwielbiając   Jezusa  za  Jego   dobroć, za  to , że  jest   naszą   Miłością -  dziękujemy , że  jest  w  centrum   cierpienia  i  cierpi  razem  z  tymi  którzy  cierpią , umiera  z  tymi , którzy  odchodzą  z  tego  świata – z  dorosłymi   i  dziećmi , by  po  chwili  spotkać  się  z  nimi  w  Królestwie  Bożym , że  płacze  z  płaczącymi , pogrążonymi   w  żałobie , odczuwa  nasz  ból , nasz  strach , naszą  tęsknotę

Każdy  człowiek  jest  zaproszony  do  tego ,by  nieść  krzyż  razem  z  Jezusem ,  a  swoje  cierpienie  ofiarować  za  siebie  lub  innych.

W  modlitwie  prośby  otaczaliśmy :

# wszystkich  chorych,  leżących  w  szpitalach , domach , hospicjach

# wszystkich  smutnych , przygnębionych , którzy  doświadczyli  odrzucenia , samotności , niezrozumienia   ze  strony  najbliższych

# osoby  tęskniące  po  śmierci  najbliższych ,  o  przymnożenie  im  wiary

# dzieci  poczęte , których  życie  jest  zagrożone – odmawiając  modlitwę  codzienną   adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

  MISJE  PARAFIALNE -  16 - 21 września 2018

W  dniach  16-21  września  nasza  parafia  bardzo  licznie  uczestniczyła w  ćwiczeniach  duchowych  prowadzonych przez  ks.  dra  Jerzego  Smolenia-profesora  Akademii  Ignatianum  w  Krakowie.

Głównym tematem  konferencji  było  hasło – „Kościół  na  wzór  Chrystusa”.

Pragniemy  więc  jeszcze  raz  wrócić  do  tych  pięknych  sześciu  dni, które jako  wspólnota  Koscioła przeżyliśmy , ale  pozostaje pytanie  jak  powinniśmy  realizować  przesłanie  Misji  Św. w  życiu – dziś , jutro , nadal...

Aby zrozumieć  w/w  hasło , ks.  misjonarz  nawiązał  do Ewang.  dnia [ Mk 8, 27-35].....

„ A  wy  za  kogo  mnie  uważacie”.

Rozważania poświęcone były nie  tylko nam – osobom  świeckim , ale  również  kapłanom z  prośbą o  modlitwę  za nich  w  każdym  okresie  ich  kapłaństwa.

Nauki misyjne skierowane  były  do  dzieci  na temat  relacji  w  rodzinie, angażując  ich  do  aktywności , do  młodzieży – z  indywidualnym błogosławieństwem  Najświętszym  Sakramentem , do małżonków –z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich , do  chorych  i  staruszków – z  udzieleniem  sakramentu  namaszczenia  chorych.

Jeden dzień poświęcony był „świętych obcowaniu” – czyli  jak  ważna jest  nasza  modlitwa za  zmarłych, szczególnie  za  dusze w  czyścu  cierpiące.

Wieczorem  uczestniczyliśmy w  procesji  na  cmentarz  i  wspólnej modlitwie za  zmarłych.

Pięknymi  nabożeństwami  były  Apele  Maryjne  o  godz.20:30 – połączone z  odnowieniem przyrzeczeń  kapłańskich  przez  naszych  księży , z  Adoracją  Najświętszego  Sakramentu  i  indywidualnym  błogosławienstwem  zgromadzonych  wiernych , a  także modlitwą  różańcową.

W  czasie  nauk – ks. Jerzy  nie  tylko  przekazywał  ważne  zagadnienia  dotyczące  życiowych  kryzysów , pogubienia  się  w  wierze, problemów małżeńskich, chorych  i  ich  opiekunów , kapłanów, ale  udzielał  rad  i  napomnień z  wielką  miłością , pociechą , wsparciem  przeplatanym  autentycznymi  świadectwami  z  własnego , czy  swojej  rodziny  życia ,  a  także ze swojej posługi jako  psychologa.

Zakończeniem  Misji  Św.  była  Droga  Krzyżowa  ulicami  parafii, następnie  poświęceniem  Krzyża  Misyjnego i  adoracją  Krzyża  przez  wiernych.

NAPEŁNIENI  BOŻĄ   MIŁOŚCIĄ   TRWAJMY  W  JEDNOŚCI  DUCHA   TWORZĄC  JEDEN   CHRYSTUSOWY  KOŚCIÓŁ .

  SYNAJ #12

W Dębicy w parafii Miłosierdzia Bożego 15 września odbył się Synaj, który zgromadził młodych z całej diecezji Tarnowskiej. Nie zabrakło także młodzieży z naszej parafii. Temat spotkania to – „Mapa serca”. W ten sposób Synaj odpowiadał na pytanie: W którą stronę iść? Chodzi o wybór drogi życiowej; co się będzie robić?, jakie są marzenia? Jakie plany na życie? Pomocą w tym była konferencja kard. Luisa Antonio Tagle, pochodzącego z Filipin, który z taką prostotą rozwinął temat o wyborze drogi życiowej. Młodzież ze skupieniem słuchała świadectwa życia kapłana z Filipin. Kilka ważnych kroków wyboru kierunku życia wskazał również ks. bp. Andrzej Jeż w homilii, którą wygłosił dla młodych. Całość spotkania łączyła się z uwielbieniem Boga śpiewem, który łączył młodzież na modlitwie adoracji. Jako pamiątkę ks. bp Andrzej Jeż podarował przybyłej młodzieży List Biskupa Tarnowskiego do i dla młodych” oraz drewniane krzyżyki.

 WSPÓLNE  ŚWIĘTOWANIE - 2018

W  sobotę 8  września -  „młodzi” małżonkowie  wraz  z  dziećmi  spotkali  się  w  naszej  świątyni, aby  uczestniczyć  w  Eucharystii – sprawowanej  przez  ks.dr.Piotra Cebulę – dyrektora  Duszpasterstwa Małżeństw i  Rodzin Diecezji  Tarnowskiej  i  ks. prał. Tadeusza  Górkę – proboszcza  w  intencji wszystkich małżeństw  naszej  parafii.

W  homilii  ks.Piotr  nawiązując  do  świętowania Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny, wskazał, że Maryja-Matka  Słowa  Bożego  uczy nas  właściwego  obchodzenia  się  ze  słowem, jest więc  patronką  dialogu  w  małżeństwie i  rodzinie.

Po  Mszy  Św.  małżonkowie Sylwia  i  Dominik  z  Tarnowa –kontynuując przesłanie  homilii- omówili  temat: „Dialog  w  małżeństwie i  rodzinie”, łącząc  z  własnym  świadectwem.

W czasie  prelekcji  dzieci  przebywały  już  w  Domu  Parafialnym, by  przygotować  piękne laurki  dla  swoich  rodziców.

Spotkanie  zakończyło się  wspólną , radosną  biesiadą  przeplataną  humorystycznymi konkursami, a jako  pamiątkę  małżonkowie  otrzymali  różaniec  i  breloczek  ze  Św. Krzysztofem.

 

 

NABOŻEŃSTWO DLA CHORYCH - NIEDZIELA 12 SIERPNIA 2018

 

To już od ponad 20 lat – w niedzielne popołudnie spotykamy się z chorymi , niesprawnymi, staruszkami , aby wspólnie modlić się o to, by trwali mocno w Chrystusie, nigdy nie zwątpili w Jego opiekę, byli z Nim stale złączeni i umieli swoje cierpienie ofiarować Bogu , a także w intencji rodzin opiekujących się obłożnie chorymi, by napełnieni Bożą miłością – ofiarnie służyli tym, którzy tej opieki potrzebuja.

Mszę Św. celebrował Ks.Prał. Franciszek Hojnowski – senior, nasz rodak.

W czasie homilii zwrócił uwagę na potrzebę szacunku dla osób starszych , którzy w swoim życiu przeszli przez wiele doświadczeń i cierpień , a teraz chcą tylko ciepła , dobrego słowa , zrozumienia i odrobinę spokoju.

Ubolewamy-stwierdził-nad zmianą autorytetu wśród młodych nasyconych współczesnymi mediami , którzy nie chcą czerpać ze skarbca życiowej mądrości swoich rodziców czy dziadków , ale traktują ich jako osoby już niepotrzebne.

Uczestnicy spotkania modlitewnego mogli przed Mszą Św. skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania , a w czasie Eucharystii-z Sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

 

  ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY NA BOCHEŃCU – 29.07.2018

Wzgórze Bocheniec na którym króluje od wieków św. Anna licznie zgromadziło parafian i gości na odpuście ku czci świętej.

W niedzielę 29 lipca 2018 św. Anna zaprosiła na górę, aby zwracać się do niej, a przez nią do samego Jezusa. Na głównej Mszy Świętej uczestniczyli kapłani rodacy, z dekanatu Brzesko i z poza dekanatu, przybyli także pielgrzymi z pieszej pielgrzymki z Porąbki Uszewskiej oraz samochodami z okolicznych miejscowości. Eucharystia stała się modlitwą dziękczynienia za opiekę św. Anny nad rodzinami parafii oraz uchronienie od klęsk powodzi, ognia, gradu. W tym ostatnim wymiarze znaczna ilość parafian potwierdza niezwykłą opiekę św. Anny powstrzymując żywioły. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Krzysztof Bobak. Podczas kazania padało wiele razy pytanie o wiarę, nie tyle czy ją mamy, ale czy wierzymy, że Jezus może nas wysłuchać. Po Mszy Świętej odbyła się procesja Eucharystyczna.

Królowanie św. Anny to wielki dar od Boga dla naszej parafii, dlatego niech nigdy nie brakuje nam sił do uciekania się jej wstawiennictwa

 Odpust ku czci  św. Anny - 29.07.2018

   ZAKOPANE I  LUDŹMIERZ – 21  LIPCA  2018

W  tradycji  pielgrzymkowej  naszej  parafii  jest  coroczne  nawiedzanie  „Polskiej  Fatimy”,  a  od  obecnego  roku  - Narodowego  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach.

Centralnym  punktem  było  uczestnictwo we  Mszy  Św.   w  kaplicy  Niepokalanego  Serca  Maryi [wybudowanej  na  początku  lat  50]- sprawowanej  przez  Ks. Proboszcza Tadeusza  Górkę  i  Ks. Stanisława  Maleńkiego  naszego  rodaka.

Po  Mszy  Św.  -  w  Sanktuarium  M.B. Fatimskiej -  wysłuchaliśmy  prekekcji  na  temat  historii  i  dnia  dzisiejszego  sanktuarium.

Warto  też  wspomnieć, że na  tyłach  znajduje się  park , do  którego  przeniesiono  ołtarz  ze  Mszy  św. -  odprawionej przez  Jana  Pawła II   6  czerwca  1997 roku  pod  Wielką  Krokwią, a  7  czerwca, czyli  w  dniu  następnym  Ojciec  Święty  konsekrował  tę  właśnie  świątynię, która  została  ofiarnie  wzniesiona  przez  górali i  rodaków  mieszkających  za  granicą  jako  pomnik  wdzięczności  za  jego  ocalenie  w  czasie  zamachu  13  maja  1981 r.

W  drodze  powrotnej  odwiedziliśmy  Ludźmierz – Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej  Podhala.

W  Ogrodzie  Różańcowym [otwartym  w  2000 roku]  znajduje  się  20  wyrzeżbionych w  marmurze  stacji – Tajemnic  Różańca  oraz  pomnik  Gazdy  Świata – klęczącego  Jana  PawłaII  zatopionego w  modlitwie.

Po  rozważeniu  chwalebnych  tajemnic  Różańca  Św. -  ze  śpiewem  piosenek  religijnych  i  biesiadnych -  radośni  i  szczęśliwi  wróciliśmy  do  domu.

  DĘBOWIEC – 09.07-13.07.2018

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu. Dębowiec od ponad trzydziestu lat gromadzi młodzież z południa Polski. Spotkanie, które się odbyło miało charakter modlitewny, ewangelizacyjny oraz wspólnotowy. Młodzież miała okazję codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, świadectwach, katechezach, koncertach i wspólnej zabawie. Tematem tegorocznego spotkania był temat „(Bez) silni w miłości”.

 ODPUST KU CZCI ŚW. PROKOPA OPATA Z WPROWADZENIEM RELIKWII - 01.07.2018

Liturgia Mszy Świętej odpustowej celebrowana przez o. Bonawenturę Noska została poprzedzona uroczystym wprowadzeniem relikwii świętego Prokopa Opata. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka ciała św. Prokopa Opata stanowi doczesną pozostałość po tym świętym człowieku. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych.

W homilii odpustowej o. Bonawentura zachęcał wszystkich do naśladowania naszego św. Patrona parafii w trosce o bliźniego, porzuceniu wygody i modlitwy. Po zakończonej Eucharystii wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, gdzie uwielbialiśmy Boga za dar św. Prokopa dla naszej parafii.

Prokop zmarł w swoim klasztorze w 1053 roku. Św. Prokopa za swojego Patrona obrali górnicy, którzy codziennie przekopywali się do głębi ziemi i u Niego szukali pomocy i ochrony. Bardzo często w pobliżu kopalni stawiali kaplice i kościoły Jemu poświęcone. Za swego Patrona obrali Go również rolnicy, bo przecież On doskonale znał trud ich pracy przy uprawie ziemi. Módlmy się do św. Prokopa za naszymi rodzinami, bo przecież to nasz orędownik.

  ŚWIĘTUJEMY   JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE - 24.06.2018

W niedzielę – 24 czerwca  2018 – jak  corocznie nasza  parafia przeżywała  radość , gdy  małżonkowie  wraz z  rodzinami  spotkali  się  w  świątyni  parafialnej , by  wspólnie  świętować  srebrne  i  złote  jubileusze  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa.

Uroczystą  Eucharystię  w  intencji  jubilatów  i  ich rodzin  celebrował  Ks. Probozscz  Tadeusz  Górka.

W  okolicznościowej  homilii  wyraził  wdzięczność  jubilatom  za  udział  w  dziękczynnej  modlitwie  wraz  ze  swoimi  rodzinami – dając  świadectwo  Chrystusowi  na  wzór  Św.Jana  Chrzciciela  [dzisiejszego  patrona]- realizacji  słów  przysięgi  przez  uszanowanie  sakramentu  małżeństwa  w  czasie  wspólnej  drogi  życia.

Życzył,  aby  ziarno  zasiane  na  początku  tej  wspólnej  drogi  owocowało  miłością , umiejętnością  przebaczania  i  odpowiedzialnością  za  siebie  i  rodzinę.

Następnie  przy  zapalonych  jubileuszowych  świecach , małżonkowie  odnowili  przyrzeczenia  zawarte  w  dzień  ślubu , a  od  Ks. Bpa  Andrzeja  Jeża –pasterza  naszej  diecezji – otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz  z  życzeniami  i  błogosławieństwem.

W  procesji  z  darami  małżonkowie  na  ręce  Ks.Prob. przekazali :

     Chleb – symbol  codziennego  trudu  w  trosce  o  dobro  rodziny

     Owoce – dar  Bożej  dobroci  i  łask   potrzebnych  do  trwania  w  miłości  na  dobre  i  złe

     Róże – wyrażające  wdzięczność  za  wspólnie  przeżyte  lata

     Pamiątkowe  świece –jubileusz  25 i 50

     Hostia  i wino – dary  ołtarza , które w czasie  Eucharystii  stają  się  Ciałem  i  Krwią  Chrystusa.

Uroczystość  uświetnił  Chór  Adoramus  i  marsz  Mendelsona   odegrany  przez  pana  organistę.

   Odpust ku czci św. Prokopa - 1.07.2018

   XII Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Porąbce Uszewskiej – 19.06.2018

W Porąbce Uszewskiej odbył się XII Zjazd Szkolnych Kół Caritas. Celem takiego zjazdu była wspólna modlitwa i integracja. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem „Bernadetta w wykonaniu DSM z Porąbki Uszewskiej. Później młodzież i dzieci uczestniczyły we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Salaterskiego. Następnym punktem była agapa przy Szkole Podstawowej, gry i zabawy w wodzirejami oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Dobro na wagę złotówki”. Spotkanie zakończyło się w godzinie miłosierdzia wspólną koronką do miłosierdzia Bożego i posłaniem dzieci i młodzieży.

 

  DIECEZJALNE  ŚWIĘTO  RODZINY  W  STARYM  SĄCZU – 17  CZERWCA  2018

Na  starosądeckich  Błoniach  przy  ołtarzu  papieskim – o  godz.11 koncelebrowana  była  uroczysta Eucharystia  w  intencji  rodzin – pod przewodnictwem  biskupa  ordynariusza  Andrzeja  Jeża, który w homilii  przypomniał  o  trwającym  V SDT, poświęconym  rodzinie.

Nawiązując  do  Ewangelii  [Mk4, 26-34] ,zauważył, że zdrowa  rodzina , która  kryje  w sobie  wielki  potencjał życia i  miłości  jest  jak  maleńkie  ziarnko  gorczycy , które ma  ogromną  siłę  witalną. Trzeba więc dowartościować te rodziny, które trwają razem  w  dobrym  i  złym przezwyciężając  wszelkie trudności  gdy  są  blisko  Boga.

W  Roku  100 lecia  odzyskania  niepodległości – kontynuował- pamiętamy, że Polska odrodziła się  dzięki mocnej  rodzinie w  której  sercach  przetrwały  wartości  religijne  i  narodowe .

Jak  zaradzić problemom  niszczenia  małżeństwa  i  rodziny –gdy trudno oprzeć się  burzom i  nawałnicom dzisiejszego  świata ?

W  pierwszym  roku  poświęconym rodzinie  warto  zwrócić  uwagę  na  odkrywanie  piękna  i  bogactwa  życia  małżeńskiego  i  rodzinnego , a także  na  dobre  przygotowanie narzeczonych do  budowania wspólnoty chrześcijańskich  rodzin.

Po  Mszy  Św. trwał  Folkowy Festyn Rodzinny pełen  radosnego  świętowania przez  całe  rodziny i  nie  tylko . Jak  zawsze było wiele  atrakcji.

  XVIII  FESTYN  RODZINNY – 10.06.2018

Upalne niedzielne popołudnie – 10  czerwca , całe  rodziny naszej  parafii ,a  także  goście  spędzili na wspólnej zabawie.

A  oto  program  spotkania:

- występy artystyczne dzieci  obu szkół i  przedszkola – Talenty Jedynki, Zespół Taneczny  Słoneczka, recytacja wiersza  J.Brzechwy „Na straganie”

- prezentacja pokazów przez Dziecięcą  Drużynę  Pożarniczą przy  OSP Jadowniki, która z  wielkim  entuzjazmem  zaprezentowała swoje umiejętności , m.in  udzielanie  pierwszej  pomocy , posługiwanie się  wężem  gaśniczym , itd.

- koncert  Orkiestry  Państwowej Szkoły Muzycznej I* z  Brzeska

- folklor naszego regionu  w  repertuarze :

      Grupy Śpiewaczej  Jadowniczanie

      Zespołu  Niedźwiedzioki

- na zakończenie wystąpił Zespół Muzyczny  Epizod  z Żabna , który nie  tylko wyśpiewał swój  dorobek  artystyczny , ale  także „porwał” uczestników do wspólnej zabawy , która  mogła  trwać  znacznie dłużej gdyby  nie  upragniony deszcz  o godz. 21 – spowodował zakończenie  dobrej  zabawy.

A  najmłodsi – uczestniczyli w różnych  konkursach , zabawach , a największą radością  było korzystanie z  kolorowego placu  zabaw.

Jak  co  roku w  domowej  kuchni – korzystano z  różnorodnego asortymentu posiłków i  deserów, a  dla  ochłody nie zabrakło  lodów.

Kulminacyjnym  punktem  programu  było losowanie  wielu  atrakcyjnych  nagród , ufundowanych  przez  sponsorów.

Caritas  Parafialna  składa  podziękowanie wszystkim darczyńcom , artystom , zespołom za  uświetnienie rodzinnego spotkania, a także uczestnikom  za  liczny  udział  w tym  charytatywnym dziele.

  Nabożeństwo fatimskie 13.06.2018

XVIII Festyn Rodzinny  10.06.2018

 Lednica 2000 – 2 czerwca 2018

Na ogólnopolskie spotkanie młodych Lednica 2000 wybrali się parafianie wraz z ks. Norbertem, aby wraz z dzieciątkami tysięcy młodych z całej polski i z poza uczestniczyć w święcie młodych. To jedyne takie miejsce i jedyna taka atmosfera, aby modlitwą, tańcem i śpiewem uwielbiać Pana Boga. W tym roku hasło lednickiego spotkania to biblijne często używane słowo: „Jestem” jako nasza odpowiedź na zaproszenie Boga. Spotkaniu towarzyszyły konferencje, pokazy, śpiewy. Centrum spotkania to Eucharystia, której przewodniczył ks. Abp Wojciech Polak, a homilie wygłosił ks. abp Grzegorz Ryś. Ostatnim punktem było przejście przez bramę RYBĘ, potwierdzając przez to wybór Jezusa na Pana i Króla swojego życia.

 

  Koncert „Jednego serca jednego ducha” – 31.05.2018

Do Rzeszowa na jeden z największych koncertów uwielbienia udała się grupa 30 młodych parafian wraz z ks. Norbertem, aby w uroczystość Bożego Ciała czcić Boga w osobie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Przez pieśni eucharystyczne tysiące młodych uwielbiało Pana. Modlitwa wypełniała serca i ducha, tak że stanowiło to jedno. To piękna forma wychwalania Pana Jezusa jest dla młodych czymś, co ich przyciąga do Chrystusa.

 

 

 

  AKATYST – 22.05.2018

Grupa Ewangelizacyjna „Adoremus” działająca przy parafii Jadowniki odśpiewała Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Akatyst to uroczysty wschodni hymn liturgiczny charakterystyczny dla Cerkwii prawosławnej.

Zesłanie Ducha Świętego wiążemy z osobą Matki Najświętszej, która wraz z Apostołami oczekiwała na Zesłanie Ducha Świętego. Z tej racji hymn ten rozbrzmiał przed i po uroczystości Zesłania Ducha Świętego w naszym parafialnym kościele.

 

 

  POZNAJEMY DARY DUCHA ŚWIĘTEGO NA KOZIEŃCU – 18.05-19.05.2018

W Czchowie na Kozieńcu w Domu Formacji Misyjnej Diecezji Tarnowskiej młodzież i dzieci z grup parafialnych uczestniczyła w zorganizowanym dla nich przez ks. Norberta spotkaniu formacyjno – integracyjnym. Tematem przewodnim dwudniowego pobytu była osoba Ducha Świętego i Jego dary. Duch Święty w tym roku liturgicznym jest szczególnie podkreślany z racji przeżywanego w Kościele roku duszpasterskiego poświęconego Trzeciej Osobie Boskiej.

Młodzież i dzieci aktywnie uczestniczyła w poznawaniu darów Ducha Świętego przez aktywizacje, pokazy, wykłady, pracę w grupach. Na Kozieńcu był czas na modlitwę i Mszę Świętą. W spotkanie włączono także czas na wspólną zabawę, grę w piłkę, spacer. Piękną inicjatywą dzieci i młodzieży było nabożeństwo majowe śpiewane w drodze. Zmęczenie młodzieży i dzieci było oznaką dobrze wykorzystanego czasu. 

  ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 13.05.2018

Już od roku dzieci z III klas Szkoły Podstawowej przyjmują Jezusa Eucharystycznego. To wielka łaska, którą daje nam Bóg, aby być bliżej Niego oraz podążać jego drogami. Od roku każde dziecko przyjmuje Chrystusa do serca, aby dojrzewać jako chrześcijanie i odkrywać piękno wiary chrześcijańskiej.

W rocznicę I Komunii Świętej dzieci przypomniały sobie jak wielki dar otrzymały i płynące z tego zobowiązania, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i pragnienie przyjmowania Jezusa. Do tego pięknego wydarzenia dzieci przygotował ks. Edward i p. katechetka Iwona Grochola.

 

 

  FATIMSKA PANI OPIEKUJ SIĘ RODZINAMI - Nabożeństwo Fatimskie - 12.05.2018

W sobotni wieczór 12 maja odbyło się  nabożeństwo fatimskie gromadzące licznie parafian. To pierwsze w tym roku nabożeństwo, długo wyczekiwane. Nowa figura Pani Fatimskiej poświęcona ubiegłego roku, oświetlona blaskiem światła przypomina w naszym kościele parafialnym o orędziu z Fatimy. W tym roku odczytujemy orędzie fatimskie w kontekście rodziny. To Ona Śliczna Pani, objawiła dzieciom w ostatnim objawieniu Jezusa, Maryję i św. Józefa. W ten sposób przypomniała, że rodzina jest pierwszym miejscem realizacji pokuty, nawrócenia oraz modlitwy. Po Najświętszej Eucharystii wyruszyła procesja do Ogrodu Fatimskiego z różańcem w ręku, a na zakończenie w łączności z Jasna Górą odśpiewano Apel Maryjny.

 

  Nabożeństwo Fatimskie 12.05.2018 r

   

PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE – 26.04.2018

W czwartek 26 kwietnia młodzież z klas III gimnazjum przyjęła z rąk ks. abp Henryka Nowackiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do tego momentu młodzież przygotowywała się aż trzy lata, a w ostatnim roku uczestniczyła w programie przygotowującym do Bierzmowania „Młodzi na progu”. Po wielu trudach, spotkaniach, katechezach parafialnych przyszedł moment długo wyczekiwany. Ks. Biskup wyciągną ręce nad kandydatami do Bierzmowania i odmówił modlitwę, a następnie nałożył ręce i naznaczył na czole krzyż olejem świętym - krzyżmem. W słowie kierowanym do młodych ludzi w kościele parafialnym ks. abp Henryk Nowacki mocno podkreślał czym jest bierzmowanie, odnosząc się do sceny ewangelicznej uczniów zmierzających do Emaus, którzy poznali Jezusa przy łamaniu chleba, gdyż mieli dla Niego czas. Z tego powodu ks. Arcybiskup zachęcał młodych, by mieli czas dla Jezusa. Szafarz sakramentu Bierzmowania mówił także o roli krzyża, który młodzież miała zawieszony na piersiach.

W następne dni po Bierzmowaniu 27, 28 i 29 kwietnia młodzież ta wraz z ks. Norbertem wyjechała na „Rekolekcje Spotkania”, aby wzmocnić swoją więź z Jezusem i wyjść odważnie z Ewangelią do otoczenia w którym żyją młodzi.

Zobacz także informacje i galerię na  stronie Gościa Niedzielnego: http://tarnow.gosc.pl/doc/4672605.To-jest-wasze-Emaus

   NOWI MINISTRANCI 2018

        Powiększyło się grono służących Panu w Liturgicznej Służbie Ołtarza. W czasie Mszy Świętej o godz. 1015, w Niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia, sześciu Aspirantów po kilkumiesięcznym przygotowaniu przyjęło strój, obowiązki i godność ministrantów.

        Wydarzenie to jest wielką radością dla naszej wspólnoty parafialnej, a dla chłopców nie lada zaszczytem. Życzymy im więc wielu Łask Bożych.

 

 

 

 V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ ROZPOCZĘTY

Uroczysta inauguracja V Synodu diecezji Tarnowskiej pt. „Kościół na wzór Chrystusa” rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej o godz. 10.00 – od bicia dzwonów i śpiewu hymnu do Ducha Świętego. Na czas trwania V Synodu – Diecezja Tarnowska otrzymała błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Po modlitwie synodalnej przed Najświętszym Sakramentem wyruszyła procesja ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych – ulicami Tarnowa do Bazyliki Katedralnej by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na  różne zadania V Synodu Diecezji Tarnowskiej – w konfrontacji ze zmieniającą się sytuacją społeczno – kulturową:

- pogłębienie wiary,

- życie wiarą i dawanie osobistego świadectwa wiary,

- dotrzeć do współczesnego świata ukazując prawdę Ewangelii,

- odnowić swoje osobiste relacje z Chrystusem, który nie zawiedzie tych, którzy pokładają w Nim ufność i nadzieję.

W uroczystościach tych wzięli udział: ks. Proboszcz i ks. Norbert oraz kilkanaście osób z naszej parafii, w tym ci którzy zostali powołani do parafialnej komisji synodalnej.

   UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – 9 KWIETNIA 2018

Po raz dziesiąty w naszej parafii - ponad 70 osób uroczyście podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Eucharystię sprawował i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz.

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św. - przy zapalonych od paschału świecach - odmówiono akt przyrzeczenia , modlitwę adoptującego i dziesiątek różańca.

Każda osoba otrzymała broszurkę „Pierwsze dziewięć miesięcy życia człowieka”, by w poszczególnych miesiącach współistnieć z rozwijającym się dzieckiem.

W procesji z darami złożono :

- zapaloną świecę – symbol Jezusa światłości prawdziwej

- deklaracje – wypełnione przez osoby adoptujące

- żonkile – symbol życia

- owoce – symbol aktywności grup parafialnych

- model dziesięciotygodniowego dziecka – by wszyscy pamiętali , że życie ludzkie

rozpoczyna się w momencie poczęcia i jest święte

- Hostia i wino – dary ołtarza , które w czasie Eucharystii staną się Ciałem i Krwią

Jezusa Chrystusa.

 

  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8 KWIETNIA 2018

Patronalne Święto Caritas w naszej parafii przeżywaliśmy od godz. 15 - uczestnicząc w Adoracji i Eucharystii.

Czas Adoracji Najświętszego Sakramentu – to uwielbienie słowami z Dz.S.Faustyny , pieśniami o miłosierdziu Bożym i koronką do Bożego Miłosierdzia.

Rozpoczynając 74 Tydzień Miłosierdzia , którego hasłem jest „Mocni w Duchu Świętym”, pragniemy polecać w modlitwie ludzi biednych , chorych , cierpiących , uzależnionych , zagubionych – by przez uczynki miłosierdzia podźwignąć , podnieść z upadku , zaprosić do ufności w Miłosierdzie Boże , a także dziękować za wszystkich darczyńców , anonimowych ofiarodawców , kapłanów wspierających działalność Caritas , za dzieci i młodzież SKC i ich opiekunów .

Mszę Św. celebrował Ks.Proboszcz Tadeusz Górka w intencji wspólnoty parafialnej , wolontariuszy i darczyńców. Zamiast homilii wsłuchiwaliśmy się w przesłanie Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

 

    ŚWIĘTO CARITAS 2018

Diecezjalne obchody patronalnego Święta Caritas po raz drugi odbyły się w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku – w sobotę 7 kwietnia od godz. 10 pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Następnie wysłuchaliśmy wspomnień o śp. Biskupie Karolu Pękali przedstawionych przez jego bratanicę panią Annę Capik-Pękala.

Bp Karol Pękala [1902-1968] święcenia kapłańskie przyjął w 1928 r. a od 1937 r. był założycielem ,organizatorem i kierownikiem Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej , a później ogólnopolską centralą Caritas w Krakowie.

Jego dewizą życiową była miłość do drugiego człowieka i czynienie miłosierdzia.

Realizował hasło „Polaku miej serce , bo to skarb najcenniejszy”, a miłości w twoim życiu nie może zabraknąć.

Spotkanie było też okazją do przekazania informacji na temat V SDT przez dyr. Caritas Diec.Tarn. ks. Zbigniewa Pietruszkę dotyczącą Komisji Charytatywnej w skład której wejdzie 14 osób : Kapłani , siostra zakonna i świeccy , którzy swoim doświadczeniem będą mogli wypracować jak powinna wyglądać działalność charytatywna i formacja duchowa niezbędna do posługi charytatywnej.

Centralnym punktem świętowania był udział w uroczystej Eucharystii , koncelebrowanej przez wielu kapłanów pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża. W homilii zwrócił uwagę , by drzwi naszych serc nie były zamknięte w swoich sprawach , ale otwarte na ludzkie problemy patrząc na przykład Jezusa, który przebywa wśród ludzi , swoje słowa wzmacniając czynami.

Z realizacji hasła „Mocni w Duchu Świętym” – wynika potrzeba głoszenia Ewangelii połączonej z uczynkami miłosierdzia.

Z całego serca podziękował ponad 4500 wolontariuszom z 400 Parafialnych Oddziałów Caritas , 3000 dzieciom i młodzieży z 203 SKC za wyobraźnię miłosierdzia , którzy są dobrą cząstką idącą pod prąd , gdy szczególnie potrzeba zaangażowania się młodych w pomoc starzejącemu się społeczeństwu.

Na zakończenie Mszy Św. ks.bp wręczył listy gratulacyjne i statuetki Misericors wyróżnionym darczyńcom, pracownikom organizacji charytatywnych i wolontariuszom Parafialnych Oddziałów Caritas , wśród których były 3 osoby z naszej parafii.

 

   PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK - 7 KWIETNIA 2018

Corocznie w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia udajemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na czuwanie nocne. Wraz z nami pielgrzymował ks. Norbert , który w czasie Eucharystii modlił się w intencji uczestników i ich rodzin. Czuwanie trwało od godz. 21- 24 i składało się z czterech części.

  1. Wysławianie Pana przez Słowo

Odczytywane były fragmenty z Ewangelii Św. Łukasza – rozdz. 22 i 23

Kilka zdań komentarza

Cytaty z Dz. S. Faustyny

Krótkie filmiki wskazujące o tym jak Ewangelia jest ciągle aktualna

Fragmenty Ewangelii:

- zdrada Judasza

- zaparcie się Piotra

- pomoc Szymona

- zawodzenie i płacz kobiet

- ukrzyżowanie Jezusa i złoczyńców

- testament z krzyża

- urąganie przez złoczyńców

Przesłanie tych fragmentów dla nas :

Jezus walczy o każdego kuszonego człowieka

Szczere nawrócenie przez szczery żal.

Potrzebna pomoc , współczucie ,pochylenie się nad drugim człowiekiem i szacunek Jezus nie tylko pociesza , ale też upomina byśmy wzrastali duchowo.

Jezus z krzyża uczy wybaczać , daje człowiekowi możliwość przemiany. To tajemnica miłości, aby jej dotknąć trzeba podejść pod krzyż

Nam również potrzeba pokory i odwagi by przyznać się do grzechu , a żalu i skruchy by został wybaczony

Zakończeniem tej części było słowo pasterskie abpa Marka Jędraszewskiego , błogosławieństwo a także odnowienie Aktu Zawierzenia Świata wraz ze Św.Janem Pawłem II. 

ŁAGIEWNIKI

II – Uroczyste Nieszpory

III – Celebracja orędzia przekazanego przez Jezusa s. Faustynie – dotyczącego modlitwy w intencji Ojczyzny

Temat czuwania : Dla ciebie błogosławię całej ojczyźnie twojej .

Urywki z Dz. S.Faustyny dotyczące tego tematu przeplatane były pieśniami o Bożym Miłosierdziu i ustawieniem białej i czerwonej świecy na stopniach ołtarza .

IV – Dziękczynienie za świadków wiary w trudnych okresach dziejów naszej ojczyzny.

W modlitwie wymieniano biskupów , kapłanów , zakonników , siostry zakonne ,

męczenników za wiarę , apostołów miłosierdzia , kapłanów – patriotów ,

lekarzy – działaczy społecznych , żołnierzy wyklętych , dzieci – obrońców mowy ,

ojczyzny a także za Hannę Chrzanowską-pielęgniarkę przed jej beatyfikacją.

O północy sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Jana Zająca , który w homilii zwrócił uwagę na szczególny czas miłosierdzia w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Przewodniczką jest Św. Faustyna kochająca Ojczyznę z której wyjdzie iskra miłosierdzia.

 

 

 

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Życzenia

  Triduum Paschalne 2018

SYNAJ#11

W niedzielę Palmową w Tarnowie odbyły się uroczystości w ramach diecezjalnych obchodów XXXIII Światowego Dnia Młodzieży. Na spotkanie młodych udała się także nasza młodzież z parafii, aby wspólnie świętować. Na początku młodzi zgromadzili się na hali Gumniska w Tarnowie, gdzie była część ewangelizacyjna. Następnie wyruszyła droga krzyżowa ulicami miasta w kierunku kościoła bł. Karoliny w Tarnowie. Podczas Eucharystii ks. Biskup Andrzej Jeż zachęcał do odczytywania lęku u młodych jako szansy do lepszego życia i wychodzenia ze swoich schematów i ograniczeń.

Hasło tegorocznego spotkania w ramach Synaju#11 to: „Nie bój się”. Słowa te zaczerpnięte są z Pisma Świętego z Ewangelii o Zwiastowaniu Pańskim. Anioł ogłasza radosną wieść Maryi i umacnia Ją wobec takiego niespodziewanego dla Niej planu Bożego: „Nie bój się Maryjo”. To wezwanie do odwagi jest skierowane także do każdego człowieka, szczególnie młodego, który staje przed wyborem powołania, co w życiu chce robić i jaką drogą iść.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI JADOWNIK


W piątek, 23 marca o godz. 2000 z kościoła parafialnego w Jadownikach wyruszyła liczna grupa parafian w drogę krzyżową ulicami naszej parafii: św. Prokopa. Królewską i Podgórską. Drogę krzyżową poprowadził i rozważania przygotował o. Krzysztof Bobak – rekolekcjonista. W centrum drogi krzyżowej niesiony był na początku duży krzyż przez grupy parafialne, który prowadził wszystkich śladami Jezusa. Chrystus przeszedł już drogę krzyżową i zostawił nam przykład jak mamy iść.   

 

 

 

  KRZYŻ DOTYKAŁ SERCA I UMYSŁU

 
Przez cały Wielki Post młodzież z naszej parafii przygotowywała Drogę Krzyżową w piątki o godz. 1900, która dotykała serca i umysłu. Głębokie treści pasyjne połączone z sytuacją współczesnego człowieka były inspiracją do niezwykłych przeżyć duchowych. Wszystko to wzmocnione multimediami, przenosiło w opisywaną rzeczywistość - gra cieni, nagrane dwa filmiki, scenki, prezentacje, śpiew, muzyka. Droga krzyżowa wpisana jest w nasze życie, nie można od niej uciec. Z Chrystusem droga ta wiedzie do pewnego celu. Nie bójmy się nieść naszego

 

 

  PLAN REKOLEKCJI

  Nowenna Jubileuszowa w 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 6.03.2018 

   ŚWIĘCI POŚRÓD NAS

O kilku dni w naszej parafialnej świątyni mamy w ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego relikwiarium w którym umieszczone są relikwie:

  1. Krzyża Świętego

  2. Św. Jana Pawła II

  3. Św. Brata Alberta

Ten wielki dar dla nas staje się sposobnością, aby jeszcze mocniej oddawać cześć Bogu w świętych relikwiach.

Kult relikwii znajduje uzasadnienie zarówno w Biblii, jak i w tradycji chrześcijańskiej. Już w Starym Testamencie znaleźć można informacje dotyczące oddawania czci patriarchom. Ale dopiero śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa istotnie zmieniły podejście do ludzkiego ciała. Józef z Arymatei poprosił Piłata o ciało ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, aby móc je otoczyć czcią i godnie pochować. Ewangeliści odnotowali ten fakt bardzo skrupulatnie. – Biblia cały czas podkreśla doniosłość doświadczenia przeżywanego w ciele danej osoby, która zmaga się ze wszelkiego rodzaju przeciwnościami wpisanymi w doczesne życie.

Dlaczego ołtarz miłosierdzia?

Znakiem miłosierdzia Bożego jest krzyż Jezusa Chrystusa, który pragniemy czcić w relikwiach Krzyża Świętego.

Szczątki doczesne świętych Jana Pawła II i Brata Alberta są przykładami realizowania w życiu Bożego miłosierdzia. Brat Albert przez pomoc najbardziej odrzuconym i bezdomnym stał się współczesnym miłosiernym Samarytaninem, a Jan Paweł II jak Apostoł Narodów głosił całemu światu wielkość Bożego miłosierdzia.

Pomocą w oddawaniu czci Bogu w relikwiach umieszczonych w ołtarzu miłosierdzia są modlitwy znajdujące się na klęczniku przed relikwiarium. Zachęcamy do modlitwy, bowiem nikt tak jak święci byli blisko Boga.

 Jałmużna wielkopostna

Nabywając baranki i paschaliki uczestniczymy w Akcji Wielkanocnego Dzieła Caritas pod hasłem „Dar juniora dla seniora”. Zachęcamy do podzielenia się darem serca.

   WALENTYNKA DLA JEZUSA

W sobotę (14.02) do Pustkowa - Osiedle (k. Dębicy) udała się młodzież z naszej parafii na spotkanie ewangelizacyjne pt. „Walentynka dla Jezusa”. Całość rozpoczęła się przedstawieniem, które w prosty sposób pokazywało przebaczanie i Boże miłosierdzie w wykonaniu młodzieży z tamtejszej parafii. Następnie Uczta Duchowa (Eucharystia), której przewodniczył ks. Biskup Leszek Leszkiewicz. Podczas homilii skierowanej do młodych Ksiądz Biskup pytał o dzisiejszą miłość młodego człowieka. Po Mszy Świętej dalsza część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej obok kościoła. W niej odbył się koncert ewangelizacyjny w wykonaniu chrześcijańskich raperów. Ostatnim punktem spotkania była adoracja Pana Jezusa, modlitwa uwielbienia i śpiew chwalcy Boga oraz podarowanie walentynki Jezusowi - swego serca.

  Droga krzyżowa  i gorzkie żale - Wielki Post 2018

   Dzień Chorego   11.02.2018

LSO JADOWNIKI W TURNIEJU REJONOWYM

W sobotę 3 lutego 2018 r. odbył się w Brzesku Rejonowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Liturgicznej Służby Ołtarza. W rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny z naszej parafii. Była to drużyna Lektorów Młodszych (gimnazjum) grająca w hali na Zielonce Przy ZSZ nr 2 w Brzesku i drużyna Lektorów Starszych (szkoła ponadgimnazjalna) grająca w hali przy ZSP nr 1. Na turniej przyjechało aż sześć drużyn w obydwu kategoriach. Mecze były bardzo ciekawe i emocjonujące. Pomimo ogromnej woli walki i determinacji nasi lektorzy nie zdołali zakwalifikować się do turnieju diecezjalnego, który będzie miał miejsce w Dębicy. Dziękujemy lektorom za udział w zawodach i dobrą grę.

  Zmarł śp. Jan Janikowski, tata ks. Edwarda

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł w wieku 90 lat śp. †Jan Janikowski, tata ks. Edwarda, pracującego w naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 31 stycznia 2018. Msza święta żałobna będzie o godz. 1300 w kościele parafialnym w Wielogłowych.

Parafia organizuje wyjazd na pogrzeb śp. Jana. Wyjazd z parkingu przy kościele parafialnym w Jadownikach w środę 31 stycznia o godz. 1130. Autobus jest darmowy. Zapisy na autokar prosimy składać w zakrystii (do wtorku 30 stycznia).

Niech śp. Jan odpoczywa w pokoju razem z Chrystusem i świętymi.

   XX SPOTKANIE Z SENIORAMI - 21 STYCZNIA 2018

Tradycją naszej parafialnej Caritas jest coroczne spotkanie opłatkowe z seniorami , by wspólnie pochylić się w zachwycie nad tajemnicą Bożego Narodzenia i białym opłatkiem – symbolem maleńkiej hostii i codziennego chleba.

Kierując życzenia do obecnych – Ks.Prob. Tadeusz Górka zwrócił uwagę , że chleb jest znakiem pokoju , sprawiedliwości , dobra , piękna , a przede wszystkim życia.

Życzył zebranym zdrowia fizycznego i duchowego , a także by nigdy nie doświadczali samotności i opuszczenia , a zawsze cieszyli się życzliwością i opieką najbliższych.

Spotkanie upłynęło w radości wspólnego kolędowania oraz śpiewu piosenek religijnych i biesiadnych wraz z Chórem Parafialnym – Adoramus .

Przy wspólnym stole nie zabrakło gorącego posiłku , domowego ciasta , owoców.

Nie skonsumowane ciasto i owoce zostały przekazane uczestnikom spotkania.

 

   MISTERIUM „TAJEMNICA EUCHARYSTII”

W niedzielę 21 stycznia, wieczorem w naszej parafialnej świątyni odbyło się misterium pt. „Tajemnica Eucharystii” na podstawie wizji boliwijskiej stygmatyczki Cataliny Rivas. Ucztę duchową przygotowała „Grupa Ewangelizacyjna 25+” z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Grupę wsparła nasza młodzież przygotowująca się do przyjęcia bierzmowania. Obsada grających w spektaklu przedstawiła to misterium już po raz 12 w przeciągu dwóch lat.

W przygotowane misterium wprowadził wszystkich ks. Wojciech Werner, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego z Brzeska, który zaprezentował osobę mistyczki Cataliny Rivas, która podobnie jak św. Ojciec Pio, nosiła na ciele stygmaty ran Pana Jezusa. Całe misterium było wchodzeniem w głąb Mszy Świętej, poznawaniem jak wielkie rzeczy dokonuje Bóg, kiedy modlimy się Eucharystią. Przedstawienie odkrywało dla oglądających, że Chrystus jest obecny cały czas w sprawowanej liturgii, na ołtarzu, w kapłanie, w ludzie modlącym się. Objawienia Cataliny Rivas odczytywano na chórze, podczas gdy grający na ołtarzu przedstawiali to misterium.

Grający w przedstawieniu mają nadzieję, że „Tajemnica Eucharystii” pomoże w odkryciu piękna i mocy Eucharystii.

   Spektakl - TAJEMNICE EUCHARYSTII

  Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

   CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…

W niedzielne popołudnie 7 stycznia 2018 w naszej parafialnej świątyni odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru, solistów i muzyków Szkoły Muzycznej w Brzesku. Gra na instrumentach w połączeniu z chóralnym wykonaniem kolęd i pastorałek stały się medytacją tajemnicy Bożego Narodzenia. Młodzi artyści i muzycy pokazali swoje talenty, ale przede wszystkim piękną modlitwę. Parafianie nucąc kolędy i pastorałki wraz ze wychowankami i nauczycielami Szkoły Muzycznej włączyli się w przeżywanie tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego. Wszystkim, którzy przybyli do naszego parafialnego wieczernika z koncertem kolęd, dając prawdziwą ucztę duchową, z serca dziękujemy.  

 

   PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI ZOSTAŁO WZMOCNIONE

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci działające przy naszej parafii w uroczystość Trzech Króli zostało wzmocnione przez przyjęcie 13 kandydatów. Dzień 6 stycznia jest świętem patronalnym tego dzieła Kościoła oraz czasem przyjęcia dzieci. Przez pewien czas dzieci przygotowywały się do tego, aby w sposób pełniejszy uczestniczyć w misyjnej działalności Kościoła. Przez to obejmują troską dzieci z krajów misyjnych, które cierpią z powodu różnych niesprawiedliwości. Do obowiązków dzieci będzie należała codzienna modlitwa, ofiarowanie dobrych uczynków, drobna ofiara na sprawy misji oraz zainteresowanie się tematyką misyjną przez czytanie prasy misyjnej. Niech zapał misyjny u dzieci z Grupy Misyjnej nie stygnie, ale będzie gorącą lawą miłości dla dzieci z krajów misyjnych.

 

   JEDYNA TAKA SYLWESTROWA NOC NA BOCHEŃCU

Z pośród różnych propozycji przywitania Nowego Roku 2018, jedną z nich był Sylwester na Bocheńcu. W pielgrzymce na Bocheniec 31 grudnia wyruszyła grupa parafian, aby z modlitwą na ustach dziękować Bogu przez wstawiennictwo św. Anny za miniony rok 2017. O godz. 22.15 na Eucharystii zgromadzili się parafianie i przybyli goście. Mszą Świętą modliło się kilku księży, a wśród nich ks. Roman – proboszcz z Okulic, który był inicjatorem Sylwestra na Bocheńcu. W tym roku to już 16 raz. Po Eucharystii wszyscy przeszli na plac przykościelny i przez śpiew kolęd oczekiwali Nowego Roku. Ksiądz Proboszcz złożył życzenia wszystkim zgromadzonym i prowadził razem z ks. Romanem śpiew kolęd. O północy wystrzeliły fajerwerki w bezchmurne niebo, i wszyscy składali sobie życzenia noworoczne. Niech Nowy Rok 2018 będzie dla wszystkich czasem łaski i Bożego błogosławieństwa.

  Koncert kolęd 2018

 

    Sylwester 2017/2018

 „E gonda Nzapa e mu singila!” 

„E gonda Nzapa e mu singila!” to hasło w języku sango tegorocznego kolędowania kolędników misyjnych, co tłumaczy się „Tobie Boże dzięki, chwała!". Jak co roku w II dzień Świąt Bożego Narodzenia dzieci z Grupy Misyjnej zostały posłane na Mszy Świętej o godz. 1015 do rodzin naszej parafii z kolędą, aby dawać świadectwo wiary, nieść radość, pokój w serca oraz zbierać dary serca. W ten sposób zostaną wsparte dzieci z krajów misyjnych takich jak: Republika Środkowoafrykańska, Kamerun, Republika Kongo, Brazylia, Boliwia oraz Syria i Liban. Przez długie przygotowania i planowanie kolędy oraz zorganizowanie strojów misyjnych Grupa Misyjna z radością niesie Dobrą Nowinę o Dzieciątku, które się narodziło w Betlejem. Na misyjne kolędowanie po parafii Jadowniki wyruszyło 6 grup kolędniczych, licząc w całości 35 dzieci i młodzieży.  

  Boże Narodzenie 2017

 

  Świąteczne życzenia

 

  Młodzi na progu przy stole wigilijnym

 

W czwartek 21 grudnia młodzież z naszej parafii przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania zgromadziła się na wspólnej wigilii. Doświadczając wiary i wspólnoty młodzi odpowiedzieli na zaproszenie animatorów, którzy przygotowali spotkanie. Dzieląc się opłatkiem gimnazjaliści mieli okazję składać sobie życzenia świąteczne, następnie wieczerza wigilijna i kolędowanie. Czas wspólnego spotkania wzmacnia relację między młodymi i zbliża do Boga.

 

 

   Zaproszenie na roraty

 

   ADWENT 2017

 

 

Miłosierdzie jest jedno”

Świeca Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom , którą otrzymujemy jako znak złożonej ofiary jest symbolem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin .

Świeca ta zapalona na wigilijnym stole świadczy o naszej miłości do tych , którym brakuje nie tylko środków materialnych ale i rodzinnego ciepła .

Wszystkim , którzy nabywają świece wigilijne - składamy podziękowanie

Bóg zapłać !

 

 

 

 

 

    LEKTORZY W  PIŁKĘ GRAJĄ I WYGRYWAJĄ

Wieczorem 7 grudnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbyły się „Dekanalne zawody LSO Lektorów Starszych”. Z Jadownik wyruszyła ekipa lektorów na rozgrywki. Było pięć drużyn i mecz każdy z każdym. Początek był bardzo dobry w wykonaniu naszych chłopaków, wygrana z najlepiej grającym LSO Brzesko – św. Jakub, umocniła drużynę i dała ducha do walki. Później kolejne zwycięstwo, ostatnie dwa mecze bardzo trudne i męczące zakończyły się remisem. Bramkarz zachował czyste konto, a drużyna LSO Lektorów z Jadownik zdobyła zasłużenie pierwsze miejsce w dekanacie.  

 

 

   BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ORGANÓW PO RENOWACJI

W odpowiedzi na skierowany do diecezjan list na temat roli muzyki kościelnej w liturgii ks. Biskupa Ordynariusza, nasza wspólnota parafialna podjęła się wielkiego trudu odremontowania organów, które powstały w latach 1959/1960. W tym czasie nie było większych prac na tym instrumencie. Z czasem przestawały grać niektóre głosy, aż do pojawienia się szkodników w drewnie. Z tego powodu prace te były priorytetowe. Naprawy i renowacji instrumentu organowego podjęła się firma p. Andrzeja Ragana z Włocławka, który solidnie i dokładnie przeprowadził renowację.

Chcąc wyrazić wdzięczność Dobremu Bogu za to wielkie, a zarazem trudne dzieło odnowienia organów wspólnota parafialna uczestniczyła w obrzędzie błogosławieństwa organów przez ks. Bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego. Dokonało się to 3 grudnia w I niedzielę Adwentu o godz. 1100. W tym dniu na organach grał p. Wiesław Kaczor, profesor Szkoły Organistowskiej w Tarnowie, który dzień wcześniej w sobotę 2 grudnia wieczorem zagrał koncert organowy dla parafian. W homilii ks. Bp Andrzej podkreślił, aby właściwie budować napięcie na oczekiwanie przyjścia Pana i Bożego Narodzenia oraz zwrócił uwagę na hałas, który niszcz piękno i harmonię. Po kazaniu. Ks. Bp dokonał błogosławieństwa instrumentu wypowiadając modlitwę papieża seniora – Benedykta XVI, po czym wezwał organy, aby głosiły chwałę Bożą.

Przed błogosławieństwem ks. Proboszcz podziękował ks. Bp Andrzejowi za poświęcenie organów, życząc sobie i parafianom, aby wprawiać nasze serca w rytm bicia Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz tego, aby w tej świątyni śpiewem wychwalać Boga.

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORÓW - PRAGNIEMY TO CZYNIĆ SZCZERZE I Z RADOŚCIĄ

Wieczorem 5 grudnia o godz. 1800 ks .Bp Stanisław Salaterski udzielił obrzędu błogosławieństwa kandydatom na lektorów w dekanacie Brzesko. Nasza parafialna Wspólnota cieszy się z 7 chłopców, którzy przyjęli posługę lektora. Przez ostatnie dwa miesiące chłopcy spotykali się w parafii św. Jakuba w Brzesku, aby przygotować się do tej służby. W tym czasie poznawali wszystkie wymiary posługi lektora w Kościele. Przypominali sobie cały ceremoniał liturgiczny oraz oczywiście uczyli się odpowiedniego czytania żywego Słowa Bożego. W uroczystość błogosławieństwa zgromadziły się rodziny młodych chłopców, aby wspólnie się modlić w ich intencji. Ks. Biskup w homilii podkreślił na wzniosłą i godną posługę lektora, który nie czyta książki, ale Słowo Boże mające przyprowadzić ludzi do Boga.

Nowym lektorom życzymy zapału i gorliwości w codziennej posłudze przy ołtarzu Słowa Bożego.

 

   ZAPROSZENIE NA POŚWIECENIE ORGANÓW

  

OJCZYZNĘ DROGĄ POBŁOGOSŁAW PANIE

We wspomnienie św. Marcina z Tours (11.11) obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na uroczystej Mszy Świętej w tym dniu o godz. 900 zgromadzili się harcerze, strażacy, rządzący, urzędnicy, licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz parafianie. Podczas Eucharystii, której przewodził ks. Edward, modlono się za naszą drogą Ojczyznę, dziękując za dar wolności i prosząc o to, aby nigdy tego daru nie utracić. Kaznodzieja – ks. Edward podkreślił w homilii, że jednym z przejawów patriotyzmu jest dzisiejsza modlitwa i pamięć oraz to, że wywalczenie wolności było heroizmem o który winniśmy dzisiaj prosić Boga, aby ocalić i być wiernym Ojczyźnie. Po Mszy Świętej modlący się w kościele przeszli na cmentarz. Tam przy pomniku poległych żołnierzy odśpiewano hymn państwowy, odbył się apel pamięci oraz złożono przez delegacje kwiaty.

JAN PAWEŁ II PRZYBYŁ DO PARAFII

W naszym parafialnym Wieczerniku 6 listopada 2017 odbyła się podniosła uroczystość przyjęcia relikwii świętego papieża, Jana Pawła II. Do tego wydarzenia wspólnota parafialna przygotowywała się przez 9 dniową nowennę.

Wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II dokonał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – osobisty sekretarz Ojca Świętego, świadek życia, cierpienia i umierania. Z tego powodu to szczególne wyróżnienie dla naszej wspólnoty. Świątynia licznie wypełniła się na wspólną modlitwę. Przybyły: dzieci, młodzież, uczniowie szkół, harcerze, poczty sztandarowe, rodziny oraz osoby starsze i chore.

Do kościoła relikwie wniosła rodzina, po czym ks. Arcybiskup odczytał „Akt przekazania relikwii” i wręczył naszemu ks. Proboszczowi. „Oto do naszego kościoła przybywa w znaku relikwii umiłowany przez nas, nasz papież, nasz rodak, św. Jan Paweł II, ten sam, z którym spotykaliśmy się podczas pielgrzymek, który do nas przemawiał i nas nauczał, którego święte życie i odchodzenie do Domu Ojca były najbardziej przejmującymi rekolekcjami” – takimi słowami Ks. Proboszcz powitał wniesione relikwie. Podczas homilii ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ukazał przede wszystkim wielkie człowieczeństwo świętego papieża, wyrażające się w dobroci do każdego napotkanego człowieka. Ponadto osobisty sekretarz Jana Pawła II w homilii podkreślił rolę modlitwy u papieża Polaka, która była prosta i skuteczna. W procesji  przed ofiarowaniem liczna reprezentacja parafian wniosła dary ofiarne, które wyraziły wdzięczność za ten wielki dar relikwii dla naszej wspólnoty. Na zakończenie ksiądz Arcybiskup uroczyście udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II, po czym każdy z parafian mógł osobiście ucałować i oddać cześć papieżowi Bożego miłosierdzia.

Ufamy, że tak bliska obecność wśród nas św. Jana Pawła II w relikwiach pomoże nam jeszcze gorliwiej, przez jego wstawiennictwo, kierować do Boga nasze prośby i dziękczynienia. Ufamy, że pomoże nam poznawać jego nauczanie oraz kontemplować przykład jego życia, jako wzór gorliwego postępowania w wierze.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych anonimowych – zbawionych, wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże (Mt 1, 1-12a, 8 błogosławieństw), dzięki któremu my jako ludzie słabi – jeszcze pielgrzymujący, mamy wielką nadzieję, że mimo konsekwencji grzechu możemy być również błogosławieni czyli szczęśliwi.

Po południu o godz. 1330 zgromadziliśmy się w świątyni uczestnicząc w Nieszporach żałobnych wyśpiewanych wspólnie z chórem parafialnym, a następnie na Mszy Świętej. Później w procesji udaliśmy się na cmentarz, by w stacjach różańcowych modlić się za wszystkich zmarłych. Homilię wygłosił ks. Edward zachęcają nas do świętości życia tu na ziemi. O godz. 1900 również na cmentarzu przy kaplicy przed obrazem „Jezu ufam Tobie” – zaniesiona została modlitwa do Boga miłosiernego za zmarłych - śpiewając wspólnie ze scholą – koronkę  do Bożego miłosierdzia. Modlitwa była ubogacona przemówieniami św. Jana  Pawła II – tak bardzo aktualnymi, dodatkowo do modlitwy nastrajała iluminacja świetlna na kaplicy. Na koniec ks. Proboszcz udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

  ZAKOŃCZYŁ SIĘ TYDZIEŃ MISYJNY

Zakończył się „Tydzień Misyjny”, trwający od 22 października do 28 października 2017r. Przez ten tydzień Grupa Misyjna z PDMD działająca przy parafii podejmowała różne inicjatywy związane z tygodniem misyjnym. W tygodniu misyjnym dzieci misyjne modliły się na różańcu w kościele, w tym w różnych językach, organizowały kiermasz słodkich wypieków jako pomoc na utrzymanie „adoptowanych” wychowanków z krajów misyjnych. W szkole także prowadzono katechezę na temat działalności misyjnej Kościoła. Na zakończenia tygodnia misyjnego Grupa Misyjna wraz ze swoją opiekunką p. Iwoną i ks. Norbertem  udała się 30 października do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tam celem było zwiedzanie nowej sali misyjnej. Dzieci dowiedziały się jak klerycy angażują się w misje, oglądały film misyjny z tegorocznych stażów misyjnych kleryków oraz zwiedzały eksponaty przywiezione przez misjonarzy.

 Wszystkich Świętych

 

  7 ASPIRANTÓW W LSO

W niedzielę 22 października ksiądz Proboszcz przyjął do grona aspirantów 7 chłopców. Już od września chłopcy przygotowywali się pod okiem księdza Edwarda do tego stanu. Stojąc blisko ołtarza przez ostatnie tygodnie przypatrywali się ministrantom. Nowym chłopcom życzymy zapału i radości w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Święty Dominiku Savio – módl się za nami.

 

 

 

 

   JANIE PAWLE II PAMIĘTAMY

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża 16.X1978 roku był jedynym takim wydarzeniem historycznym dla Polaków. W rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę piotrową w całej Polsce odbywają się uroczystości przypominające nauczanie naszego rodaka. Również parafianie wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałem gimnazjum, która ma za patrona między innymi św. Jana Pawła II upamiętniła tą ważną datę dla Polaków. Nauczyciele, pracownicy, rodzice, młodzież i dzieci zgromadzili się 16 października na Mszy Świętej w kościele parafialnym. Po Eucharystii modlitwa różańcowa niesiona na ustach poprowadziła w procesji ulicami naszej parafii pod obelisk św. Jana Pawła II, gdzie została odmówiona modlitwa do Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i odśpiewana „Barka”. Wyraźnym akcentem były rozważania na poszczególne tajemnice – fragmenty przemówień naszego papieża.

 

   „13 PAŹDZIERNIKA UCZYNIĘ CUD…”

„Dnia 13 października uczynię cud”  - tak Maryja zapowiedziała dzieciom fatimskim: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji ostatnie objawienie. Kiedy doszło do tego, na spotkanie z Matką Bożą wyruszyły tłumy z całej Portugalii. Po raz kolejny Pani Fatimska zaprosiła do pokuty, modlitwy i ofiarowania się Bogu oraz do odmawiania różańca.

Odpowiedzią na to zaproszenie Maryi było przeżywanie nabożeństwa fatimskiego w naszej parafii 13 października, na które tłumnie zgromadzili się parafianie. Wspólna modlitwa maiła uroczysty charakter. Jako wprowadzenie dzieci i młodzież przygotowała inscenizację ostatniego objawienia 13 października 1917 roku. Następnie przy wygaszonym świetle i śpiewie „Bogurodzica” uroczyście wprowadzono nową figurę, a także 5 figurek Matki Bożej Fatimskiej oraz materiały, które będą pomocą w peregrynacji figurek Pani Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. Główny celebrans – ks. Proboszcz dokonał poświęcenia figur i różańców. Po poświęceniu parafianie modlili się Eucharystią, gdzie kazanie wygłosił ks. Norbert wskazując na niebezpieczeństwo działania złego ducha i pomoc w walce ze złem pod płaszczem Niepokalanej. Zakończenie nabożeństw Fatimskich w tym roku zostało podkreślone przez uroczystą procesję fatimską ulicami naszej parafii. Rozświetlona przez lampiony i pochodnie procesja wyruszyła w drogę różańcową. Figurę na poszczególnych tajemnicach różańcowych nieśli: młodzież, matki, ojcowie, dorośli. Procesji towarzyszyła orkiestra, która podtrzymywała śpiew. Po dojściu do kościoła wszyscy odśpiewali Apel Maryjny. Na zakończenie rodziny odebrały figurki Matki Bożej Fatimskiej, rozpoczynając w ten sposób nawiedzenie rodzin naszej parafii.

Wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia nie zakończyło się wraz z ostatnim objawieniem Maryi w 1917 roku, ale jest ciągłym wezwaniem. Przez modlitwę różańcową  i osobiste nawrócenie środki te stają się szansą dla każdego z nas i dla całego świata, aby dostąpić zbawienia, gdzie oczekuje nas Bóg i Najświętsza Maryja Panna.

     PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA  PIELGRZYMKI NA BOCHENIEC - 2017

7 października - to już ostatnia pierwszosobotnia pielgrzymka na Bocheniec w bieżącym roku.

Pielgrzymki w obecnie trwającym Roku Jubileuszu 100-lecia Objawień w Fatimie miały szczególny charakter , gdyż realizując prośbę Maryi o nabożeństwie pięciu pierwszych sobót - pragnęliśmy wynagradzać za zniewagi Jej Niepokalanemu Sercu .

W czasie drogi odmawiany był różaniec , a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. z 15 - minutowym rozważaniem .

Pierwsza sobota października 2017 - to też :

# wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej , której prośba o odmawianie różańca jest stale aktualna

# modlitwa różańcowa obejmująca całą naszą Ojczyznę i nie tylko w „ Różańcu do Granic”

# budowanie żywego pomnika Św. Jana Pawła II - w przeddzień XVII Dnia Papieskiego - niedziela 8 X – którego hasło brzmi : „ Idźmy naprzód z nadzieją”.

W czasie naszych pielgrzymek od dnia śmierci Św. Jana Pawła II – budujemy żywy pomnik – uczestnicząc w realizacji pomocy najbardziej potrzebującym.

W tradycję naszej parafii , którą nadal kontynuujemy , od bardzo wielu lat są wpisane pielgrzymki do parafialnego sanktuarium Św. Anny na Bocheniec , by za przyczyną Tej , która jest nam za Patronkę dana – prosić o opiekę nad całą parafią oraz dziękować za wszystkie łaski otrzymane przez Jej pośrednictwo .

 

    CHLEB ZA CHLEB - 2017

 Corocznie - od 2011 roku w pierwszą niedzielę października - uczestniczymy w akcji Caritas Diecezji Tarnowskiej rozprowadzając „chlebki miłosierdzia”.

Akcja ta wpisuje się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”.

Złożona ofiara [co najmniej 5 zł.] - to ofiara serca, która ma sens symboliczny , gdyż nabyty chlebek jest znakiem łączności z potrzebującymi i daje możliwość nakarmienia głodnego.

Tegoroczne ofiary są szczególne , bo będą przeznaczone dla mieszkańców Meksyku , bardzo poszkodowanych przez niszczycielski huragan , a następnie silne trzęsienie ziemi.

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać ! 

      Spotkanie popielgrzymkowe

 W niedzielę 17 września w naszej parafii gościliśmy pielgrzymów z grupy nr 8 (okręg Brzesko – Czchów – Szczepanów), którzy w tym roku w sierpniu wyruszyli w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Do Jadownik przyjechało ponad stu pielgrzymów, aby dziękować Bogu na Mszy Świętej za cały trud pielgrzymki. Ponadto spotkanie było okazją, aby wspólnie powspominać czas pielgrzymki oraz cieszyć się nawzajem swoją obecnością. Po Eucharystii, w której modlili się kapłani idący w pielgrzymce, dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym przy rozmowach, dobrym cieście, kiełbasie z grilla oraz towarzyszącej muzyce chrześcijańskiej przy której bawiła się młodzież.

 

     ŚLUBUJĘ CI .......

 

Radosne świętowanie w Jadownikach - 16 września 2017

Zachętą do świętowania rocznic zawarcia sakramentalnego małżeństwa były słowa papieża Franciszka : ....” Zdolność świętowania odnawia energię miłości , uwalnia ją od monotonii oraz wypełnia kolorami i nadzieją codzienne zwyczaje.”

Odpowiadając na zaproszenie - młodzi małżonkowie wraz z dziećmi uczestniczyli w uroczystej Eucharystii , koncelebrowanej przez ks. prałata Tadeusza Górkę – proboszcza parafii i ks. dra Piotra Cebulę – dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin diecezji tarnowskiej, który przewodnicząc Mszy Św. skierował Słowo Boże do zebranych .

Sakramentalne małżeństwo porównał do maleńkiego ziarnka gorczycy , które zakorzenione rozwija się i wzrasta osiągając duże rozmiary.

Małżeństwo sakramentalne zakorzenione w Chrystusie ma wspólną siłę do prawidłowego rozwoju i wzrostu , dzięki niewidzialnej łasce widzialnego znaku sakramentu. Widzialnym znakiem jest więź, dzięki której małżonkowie mogą podążać wspólną drogą w jednym kierunku poprzez trzy widzialne znaki niewidzialnej miłości:

# więź miłości – obecność fizyczna

# praca dla rodziny nie przesłaniająca miłości

# czułość - zwykłe proste gesty miłości

Tak zakorzenione małżeństwo wydaje dobre owoce ....” Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc” .....[Ewang. dnia w/g Św. Łukasza 6,43-49]

Po Mszy Św. małżonkowie uczestniczyli w prezentacji predstawionej przez diecezjalną parę małżeńską - Sylwię i Dominika Kulig pt. Czym jest miłość ?

W jaki sposób możemy okazywać sobie miłość ?

Pięć języków miłości :

Słowa

Prezenty

Dotyk

Czas

Czyny

Drugim etapem świętowania było spotkanie w Domu Parafialnym , gdzie najradośniej bawiły się dzieci , nie zapominając o wyśpiewaniu życzeń dla rodziców.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze przy kawie , cieście domowym i wspólnych rozmowach. Zwieńczeniem spotkania była krótka zabawa taneczna.

 

     Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 Pielgrzymowanie na Bocheniec w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09) wpisało się w tradycję naszej parafii. I tym razem parafianie licznie udali się do św. Anny pielgrzymując z relikwiami krzyża świętego. Podczas drogi modlono się różańcem i koronka do miłosierdzia Bożego. Po dojściu do kościoła została odprawiona droga krzyżowa na placu kościelnym. Następnie, Eucharystii przewodniczył Ks. Proboszcz, który w homilii zachęcał parafian do adoracji i przyjmowania krzyża Chrystusowego. Po Mszy Świętej wszyscy oddali cześć relikwiom krzyża świętego przez ucałowanie.

 

      Powierzamy się fatimskiej Pani

 Odczytując orędzie fatimskie po raz kolejny parafianie licznie zgromadzili się na nabożeństwie fatimskim. Tym razem podczas wrześniowego spotkania rozważana była prawda o błogosławieństwie, które winniśmy przyjmować od Chrystusa każdego dnia. Napełnieni tym błogosławieństwem nieść je drugiemu człowiekowi w codzienności, nieraz trudnej i wymagającej. Rozważając tajemnice chwalebne po Eucharystii wszyscy wyruszyli w kierunku ogrodu fatimskiego w procesji. W rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na zakończenie odśpiewano wspólnie apel jasnogórski oraz pieśń „Czarna Madonno”.

 

   Kierowcy jednośladów dziękowali Bogu

 

W niedzielne piękne popołudnie, 10 września na wzgórzu Bocheniec zgromadzili się licznie motocykliści, aby zakończyć sezon motocyklowy. Choć pora roku sprzyja jeszcze jazdą motocyklem, to jednak jak w poprzednie lata motocykliści dziękowali Bogu za dotychczasowy czas. Święta Anna, która czczona jest na wzgórzu Bocheniec prowadzi w swym wstawiennictwie do Pana Boga, nie tylko prowadzi, co też jeździ ze swą opieką, czuwając nad motocyklistą.

 

     Spotkanie małżeństw

 

 

 

Niepokalane Serce Maryi , przyrzekamy !

 

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI PARAFII I RODZIN  8 września 2017

W naszej parafii – po Mszy Św. wieczornej , przed Najświętszym Sakramentem odbyła się krótka Adoracja i Akt Poświęcenia Kościoła – odmówiony przez uczestników Nabożeństwa.

 

 

 

 

 

 Remont organów dobiegł końca

 

Zakończył się generalny remont organów w naszym kościele. Obecnie trwa etap testowania instrumentu. Po tym okresie komisja diecezjalna dokona odbioru przeprowadzonych prac.

 

 

 

 

 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP  – 15 sierpnia 2017 - nabożeństwo dla chorych

Uroczystość ta przypomina nam , że jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba , a naszą przewodniczką jest Maryja .

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie – przychodzimy na Eucharystię , by jak co roku z chorymi , niesprawnymi , staruszkami prosić o orędownictwo Tej , która z ciałem i duszą została wzięta do nieba .

Mszę Św. celebrował i homilię wygłosił ks. Piotr Jaworski – kapelan tarnowskiego szpitala. Rozważając przykład Św. O. Pio , którego całe życie było pasmem cierpienia na wielu płaszczyznach – tak fizycznych jak i duchowych – zwrócił uwagę na sens choroby i cierpienia każdego człowieka .

Przed Mszą Św. uczestnicy mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania , a po homilii z Sakramentu Namaszczenia Chorych .

Na zakończenie Nabożeństwa kapłan pobłogosławił tradycyjne bukiety z kwiatów , ziół , owoców , kłosów zbóż – symbolu pełni łask Maryi , przekazał życzenia i udzielił Bożego błogosławieństwa zebranym

  OSP Jadowniki dziękuje Bogu za 130 lat istnienia

 

 W Polsce jednym z najstarszych oddziałów OSP jest oddział OSP Jadowniki obchodzący jubileusz 130-lecia powstania. Z tej racji strażacy zgromadzili się w naszej świątyni, aby dziękować Bogu za dotychczasową pracę i prosić o błogosławieństwo Boże na dalszy czas służby. Eucharystii przewodniczył Ks. Władysław Kulig – kapelan województwa małopolskiego OSP, a kazanie wygłosił Ks. Piotr Jaworski, były wikariusz naszej parafii. W homilii kaznodzieja przypomniał o początkach powstania OSP Jadowniki oraz o ważnych momentach z dziejów tej jednostki. Po Mszy Świętej odbył się przemarsz pododdziałów na parking przy plebani i nastąpiła uroczystość związana z tą okolicznością.

 

    Wynagradzajcie memu Niepokalanemu Sercu

 

Wezwanie Maryi do wynagradzania Jej Niepokalanemu Sercu jest jednym z ważnych przesłań orędzia fatimskiego. Takiego ofiarowania dokonali parafianie zgromadzeni na sierpniowym nabożeństwie fatimskim przeżywając 300 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystia jest samym ofiarowaniem Boga każdemu człowiekowi. Z tego bierze się i ofiarowanie życia człowieka Panu Bogu. Najlepiej to uczyniła Matka Boża, dlatego pielgrzymując na ziemi uczymy się od Pani Fatimskiej takiego ofiarowania.

 

   Razem we wspólnocie

 Nad Dunajcem koło Czchowa leży piękna malownicza miejscowość Piaski-Drużków, w której dzieci i młodzież z naszej parafii wypoczywała w dniach 10-11 sierpnia. Obóz harcerski, który był miejscem pobytu, dla niektórych był prawdziwą szkoła przetrwania, co jeszcze potęgował upał. Pierwszego dnia dzieci i młodzież z grup parafialnych razem z księżmi: ks. Edwardem, ks. Norbertem udali się przez prom do Czchowa i tam na basztę – pozostałość po byłym zamku. Następnie dzieci i młodzież korzystały z miejscowego rozbudowanego placu zabaw. Po południu były zabawy i gry. Wieczorem ognisko i wspólna zabawa. Drugi dzień również gorący spędzony był aktywnie. Wszyscy wyruszyli na Kozieniec – wzniesienie nad Czchowem - co było niemal wyczynem. Na szczycie można było zobaczyć miejscowa kaplicę i Dom Formacji Misyjnej Diecezji Tarnowskiej. Po zejściu do Czchowa były lody do ochłody i obiad. Później wszyscy odpoczywali i bawili się. Wakacyjny wypoczynek każdemu dobrze służy.

 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu - 14.08.2017

 

   1 rok po ŚDM

 

 

 

Minął 1 rok po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Z tej racji w Krakowie 29 lipca 2017 zorganizowano wiele wydarzeń związanych z tym spotkaniem wielu młodych z całego świata z zeszłego roku.

Jednym z wydarzeń była katecheza u o. Pijarów w Krakowie, a następnie wielki koncert uwielbienia na Tauron Arena w Krakowie. Z naszej parafii wyruszyła grupa 20 młodych osób, aby przeżyć na nowo wspólne spotkanie. W kościele można było usłyszeć wiele świadectw, wspólnie śpiewać i wysłuchać katechezy Ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Następnie od o. Pijarów wszyscy przeszli pieszo do Tauron Arena na koncert. Podczas niego wręczono nagrody wielu grupom, parafiom i młodym za działania podejmowane po ŚDM w celu realizacji życia Ewangelią.

Nie dajmy się okraść z młodego ducha Bożego.

 

 

 

 

   

     Pielgrzymka na Bocheniec do św. Anny

 

We wspomnienie św. Anny (26.07) została zorganizowana pielgrzymka na wzgórze Bocheniec. Z kościoła parafialnego w licznej grupie ruszyli parafianie w „górę”. W trudzie pielgrzymowania został odmówiony różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Na Bocheńcu oprócz przybyłych parafian, licznie zgromadzili się pielgrzymi w tym z Brzeska – parafia Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła. Eucharystii przewodniczył i homilie wygłosił ks. Jerzy Ciećko, były wikariusz naszej parafii. W kazaniu zostały przypomniane filary życia duchowego.

 

 

  Święta Anno witam Cię

 

Wielowiekowa tradycja oddawania czci świętej Annie na wzgórzu bocheńskim mocno wpisała się w naszej parafii oraz okolicznych miejscowościach zdążających ku Bocheńcowi. Czcząc św. Annę w liturgii obchodziliśmy odpust ku jej czci. Każde wspomnienie świętych ma przypomnieć postać oraz wskazać w czym możemy ich naśladować. Tak też było i 23 lipca w niedzielę, kiedy przypominaliśmy sobie osobę św. Anny, która trwała przy Bogu nieustannie i w ten sposób realizowała święte życie w rodzinie, z której poczęła się Maryja, Matka naszego Zbawiciela.

Uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, pochodzący z niedalekiej Gosprzydowej. Modląc się z nami w kierowanym Słowie Bożym ks. Dyrektor podkreślał wartość rodziny, dzisiaj tak bardzo zagrożonej. Po Mszy Świętej odbyła się procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem w której uczestniczyli licznie parafianie i wszyscy przybyli pielgrzymi.

Święta Anno wstawiaj się za nami. 

 

    Adoracja Najświętszego Sakramentu 22.07.2017

    

     

 PIELGRZYMKA  DO   CZĘSTOCHOWY  I  GIDEL  -  15  LIPCA   2017

 

Nasze  pielgrzymowanie  rozpoczęliśmy  od  nawiedzenia  Jasnej  Góry -  Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej Polski  w  roku 300  lecia  koronacji  Jej  Jasnogórskiego  Wizerunku .

 O godz. 9:30  uczestniczyliśmy  w  Eucharystii  sprawowanej  w  Wieczerniku ,  a  nie  w  Kaplicy  Cudownego  Obrazu -  co  spowodowane było  wejściem  pątników  Pieszej  Pielgrzymki  z  Archidiecezji  Przemyskiej .

Współcelebrując  Mszę  Św.  -  ks. prob. Tadeusz  Górka  modlił  się  w  intencji  uczestników  pielgrzymki  i  o  owocne  przeżycie  zbliżających  się  Misji  Św.  w  naszej  parafii.

Po  Mszy  Św.  -  każdy  z  pielgrzymów  mógł  wykorzystać  czas  na  indywidualną  modlitwę  przed  obliczem  Czarnej  Madonny , odprawienia  Drogi  Krzyżowej  na  Wałach  Jasnogórskich , czy  na  zwiedzaniu  muzeów .

 Następnie udaliśmy  się  do Sanktuarium  Matki  Bożej  Gidelskiej  Uzdrowienia  Chorych  w  Gidlach , gdzie  czczony  jest  najmniejszy  cudowny  wizerunek  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem.  Jest  to  kamienna  figurka  mająca  9  cm  wysokości , znajdująca  się  w  okazałym  ołtarzu  bocznej  kaplicy bazyliki .

Krótką  historię  kultu  Matki  Bożej  przybliżył nam  o. przewodnik dominikańskiego sanktuarium , po  czym  udzielił  błogosławieństwa dotykiem  Maryi [kropelką  wina  z  tzw.

„kąpiołki”].

Należy  zauważyć , że istnieje  związek  naszej  parafii  z  bazyliką  w  Gidlach , gdyż  w  prezbiterium  tejże  bazyliki  spoczywają  doczesne  szczątki naszego  rodaka  o.  Reginalda  Andrzeja  Jadownickiego-prof.dominikańskiego seminarium , którego  70  rocznica  śmierci  przypada  22 lipca  br.[zmarł  w  wieku  67  lat].

Po  spotkaniu  z  Matką  Bożą  -  wspólnie odprawiliśmy  Drogę  Krzyżową  w  ogrodzie  obok  bazyliki.

Czas  podróży  autokarem  poswięcony  był  modlitwie , śpiewie  pieśni  religijnych  i  piosenek biesiadnych.

Zachęcamy  do  pielgrzymowania , gdyż  każda  pielgrzymka  wnosi  wiele  dobra  i  umacnia  wspólnotę parafialną .

       Dieta Cud

 W Dębowcu k. Jasła odbyło się jubileuszowe XXX Saletyńskie Spotkanie Młodych w dniach 10-14.07.2017. „Dieta Cud” – to hasło spotkanie, które towarzyszyło młodym z całej południowej polski, którzy przyjechali na te kilkudniowe rekolekcje. W ten sposób „ Dieta Cud” nastrajała DOBRYM stylem życia i Bożym sposobem myślenia. Pomocą w tym byli zaproszeni goście, konferencje, koncerty, uwielbienie, wspólna modlitwa. Był to niewątpliwie czas łaski i wspólnoty. Na spotkanie wybrała się także młodzież z naszej parafii, która po raz pierwszy spotkała się z takim wydarzeniem w Dębowcu. To wyraz świadectwa dla innej młodzieży, która woli kanapę.

 

      Ofiarujcie się za grzeszników…

 W kolejny miesiąc, 13 lipca w naszej parafii odbyło się nabożeństwo fatimskie, na którym licznie zgromadzili się parafianie. „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często […]: O Jezu czynie to z miłości dla ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi” (słowa Pani Fatimskiej z 13.07.1917) – to zaproszenie do odważnego dzielenia się Chrystusem. Z tym tematem odbywało się spotkanie z Jezusem na Eucharystii. Po Mszy Świętej odbyła się procesja fatimska do ogrodu fatimskiego z modlitwą na ustach: „Zdrowaś Maryjo”. W ten sposób czyni się ofiarowanie Niepokalanemu Sercu Maryi, które jest otwarte na każdego, szczególnie tego, kto sobie życie poplątał i nie widzi wyjścia.

 

      LSO na meczu…

 

 W poniedziałek 3 lipca lektorzy z naszej parafii pod opieka ks. Norberta udali się do Wojnicza, aby rozegrać mecz z tamtejszymi lektorami. Motywacja i siły zachęciły nas do walki o bramki. Niestety pierwsza połowa była bardzo bolesna i lektorzy przegrywali do połowy 11:1, ale w drugiej już było całkiem inaczej. Dzięki determinacji i woli walki wynik zmienił się i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 20:11 dla LSO Wojnicz, którzy zasłużenie wygrali.

Natomiast w sobotę 8 lipca ministranci wyjechali do Uszwi, aby rozegrać mecz z tamtejszymi ministrantami. Na początku modlitwa i pierwszy gwizdek sędziego – naszego lektora. Całe rozgrywki były pod kontrolą naszych młodych chłopców z LSO. Do przerwy było 4:4, ale już po przerwie wynik zmieniał się na korzyść naszych ministrantów i ostatecznie po zaciętej grze nasi wygrali 8:5. Wielką rolę w naszej drużynie odegrał bramkarz, który dzielnie bronił strzały na bramkę.

 

Odpust parafialny ku czci św. Prokopa

 Święty Prokop Opat pochodzący ze słowiańskich Czech patronuje w naszej parafii. W niedzielę 2 lipca obchodziliśmy uroczystość odpustową, która nam przypomniała o naszym patronie. Głównym celebransem i kaznodzieja był ks. Andrzej Augustyn pracujący jako duszpasterz akademicki „Tratwa”. Skierowane słowo w homilii rysowało obraz Dobrego Pasterza kochającego nas miłością bezgraniczną. Po Mszy Świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem.

 

Niech św. Prokop błogosławi nam, naszym rodzinom, naszej parafii.

 

    JUBILEUSZ 25 I 50 LECIA MAŁŻEŃSTW - NIEDZIELA 25 CZERWCA 2017

 

Taki jest naród , takie społeczeństwo jaka jest rodzina .

Corocznie nasza parafia przeżywa radość , gdy małżonkowie wraz z rodzinami świętują swoje srebrne i złote jubileusze zawarcia sakramentalnego małżeństwa .

Uroczystą Eucharystię w intencji jubilatów i ich rodzin sprawował Ks. Prałat Tadeusz Górka – proboszcz. W swojej homilii zwrócił uwagę małżonkom , że dziękując Bogu za przeżyte lata , dziękują za to wszystko co wypływa z treści przysięgi małżeńskiej – znają smak i kolory tych świętych słów wypowiedzianych przed Bogiem i Kościołem – „ślubuję ci miłość , wierność i uczciwość małżeńską” . Zaznaczył również , że są świadkami dla dzisiejszych małżeństw , którym tak trudno wypełnić przysięgę małżeńską.

Drodzy Jubilaci – jesteście skarbem dla rodziny , Kościoła , parafii , społeczeństwa i całego narodu – podkreślił pasterz naszej parafii.

Po wyznaniu wiary - małżonkowie wspólnie odnowili przyrzeczenia , wspominając uroczystość swojego ślubu .

W procesji z darami - na ręce celebransa jubilaci złożyli : chleb , winogrona , kosz róż , pamiątkowe krzyże , pamiątkowe obrazki Matki Bożej Fatimskiej oraz Hostię i wino .

Na zakończenie uroczystości jubilaci otrzymali listy gratulacyjne wraz z życzeniami i błogosławieństwem ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża , a także krzyże [jubilaci-50] oraz obrazki [jubilaci-25] .

Uroczystość uświetnił Chór Wspólnoty Źródło , a pan organista odegrał Marsz Mendelsona.

 

      Synaj #9

 

W Tarnowie na dawnej „Kapłanówce” odbył się już 9 z kolej Synaj. Nie zabrakło na nim i naszej młodzieży. Spotkanie to odbyło się 23 czerwca w dniu ojca i zakończeniu roku szkolnego. Uwielbienie nosiło tytuł „Laboratorium miłości”, na którym Jezus odbierał chwałę przez adorację, katechezę, świadectwa osób, śpiewy, tańce i flagowanie. Wystąpili między innymi: Ireneusz Krośny, Tadeusz Kowal, Bronisław Stoch. Panowała niezwykła atmosfera modlitwy i ciszy. Warto zaznaczyć, że młodzież z naszej parafii zapisała się w tym wydarzeniu, ponieważ podjęła się flagowania.

 

     Pani z Cova da Iria przypomina orędzie fatimskie…

 Po raz kolejny - 13 czerwca - odbyło się w naszej parafii nabożeństwo fatimskie. Być solą świata to temat rozważania podjętego na Mszy Świętej, które wpisuje się w orędzie Pani fatimskiej. Po Eucharystii wyruszyła różańcowa procesja fatimska w kierunku ogrodu fatimskiego z figurą Matki Bożej Fatimskiej, dziećmi fatimskimi, różańcem, pochodniami
i lampionami. W ten sposób odczytujemy wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia w 100-letnia rocznice objawień fatimskich.

 

 

 

 

     Jedno serce, jeden duch …

 

Wieczorem w uroczystość Bożego Ciała – (15.06.2017) grupa 20 parafian wybrała się na uwielbienie Pana Jezusa do Rzeszowa na koncert „Jednego serca, jednego ducha” w Parku Sybiraków. Przez cztery godziny serce i duch rwał się w kierunku Jezusa w wielkim śpiewie – modlitwie. Uwielbienie to było zaproszeniem do dziękowania Bogu za dar swojego Syna w eucharystycznej postaci.

 

 

 

    UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 15 CZERWCA 2017

Po uroczystej Eucharystii celebrowanej o godz. 9 – wyruszyła Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami : Św. Prokopa , Królewską , Podgórską.

Hasła nawiązywały do rocznic obchodzonych w bieżącym roku .

 

 

I – BĄDŹMY DOBRZY JAK CHLEB - Św. br. Albert 100-LECIE ŚMIERCI

Ewang. Mt 26, 17-19. 26-29

Krew Nowego Przymierza wylana na odpuszczenie grzechów

 

  

 

  

 

II – 300 LECIE KORONACJI OBRAZU

Totus Tuus JESTEM PAMIĘTAM CZUWAM

Ewang. MK 8, 1-9

Jedli i nasycili się

 

  

 


 

III – ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC 100-LECIE OBJAWIEŃ

Łk 24, 13-16. 28-35

Poznali Go przy łamaniu chleba

 

 

 

 

 

 

 IV – IDŹCIE I GŁOŚCIE [hasło roku duszpasterskiego]

J 17, 20-26

Aby się zespolili w jedno

 

„BOŻE CIAŁO” 2017 obchodzone jest w 700 rocznicę ustanowienia tej uroczystości .

 

 

 

 XVII FESTYN RODZINNY - 11 CZERWCA 2017 RADOŚNIE , ZDROWO I SPORTOWO”

To już tradycja , że w jedną czerwcową niedzielę całe rodziny naszej parafii , a także goście z sąsiednich miejscowości spotykają się na wspólnej zabawie.

Na scenie wystąpiły „Tańczące słoneczka” pod opieką pani Małgorzaty Pytel , które nie tylko wytańczyły , ale i wyśpiewały życzenia dla rodziców, a balerina Zosia Świerczek zaprezentowała swój indywidualny układ baletowo – taneczny.

Ola Dzieńska - uczennica Zespołu Szkół w Jadownikach zachwyciła publiczność swoim pięknym głosem , wykonując piosenki , za które zdobyła już wiele nagród .

Na naszym festynie gościliśmy goodmoodmusic czyli państwo Małgorzatę Podolak i Marka Żuka , którzy wykonali wspaniały koncert „ Z dalekiego świata”.

Artystyczne występy na scenie zakończył Zespół Śpiewaczy „ Niedźwiedzioki” swoim bardzo bogatym repertuarem, zapraszając do współudziału publiczność .

Celem naszych festynów jest również promowanie zdrowego stylu życia pod hasłem „zdrowo i sportowo” , a to udało się dzięki współfinansowaniu przez Powiat Brzeski, pod tym hasłem świętujący 150 lecie. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz siatkówki LSO kontra OSP Jadowniki. Nie zabrakło piłki nożnej , bilarda , ping-ponga i różnych zabaw sprawnościowych dzieci , młodzieży i dorosłych. Chętni mogli zapoznać się gaśniczym , próbując swoich umiejętności w posługiwaniu się hydronetkami .

Cały czas czynna była kuchnia CARITAS – serwująca domowe potrawy , desery , napoje. Nie zabrakło lodów , waty cukrowej , popcornu.

Milusińscy korzystali z zabaw w zamku dmuchanym , tunelu czy na trampolinie .

Punktem kulminacyjnym było losowanie wielu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Warto zaznaczyć ,że osoba wygrywając główną nagrodę przekazała ją następnego dnia rodzinie wielodzietnej

Dziękując sponsorom , artystom i wszystkim uczestnikom - organizatorzy zapraszają za rok !

 

 

     Idź i kochaj… nie siedź na wygodnej kanapie…

Idź i kochaj” – to hasło XXI Spotkania Młodych Lednica 2000 w którym uczestniczyli nasi młodzi parafianie wraz z ks. Norbertem. W sobotę 3 czerwca przez cały dzień i noc na Polach Lednickich koło Gniezna odbyło się wielkie święto młodych – doświadczenie Boga i wspólnoty – Lednica 2000. Wspaniała pogoda nad lednickim jeziorem sprawiła, że młodzi radośnie przeżywali czas świadectw, modlitwy, śpiewu, tańców chrześcijańskich. Centralnym punktem Eucharystia, nocne czuwanie i uwielbienie oraz przejście po północy przez Bramę – Rybę, uczyniły spotkanie niezwykłe, bo z samym Chrystusem.

 

   Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami…

 

Tak dzieci pierwszokomunijne z naszej parafii powierzyli się wstawiennictwu św. Jana Pawła II w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Na spotkanie dziękczynne za dar I spowiedzi i I Komunii Świętej wraz z dziećmi udali się rodzice oraz katecheci. Modlitewne spotkanie na Eucharystii i relikwiami św. Jana Pawła II było uwielbieniem Boga w młodych sercach za dar przyjętych sakramentów. Po modlitwie był czas na zwiedzanie sanktuarium św. Jana Pawła II i sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W drugiej części dnia dzieci udały się do muzeum lotnictwa na Czyżynach, gdzie dzieci zwiedzały samoloty i sprzęt lotniczy.

 Bł. Karolina i harcerski duch…

 

W sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie harcerze zaczerpnęli ducha tej świętej.

W dn. 5-6 czerwca grupa 30 osób – harcerzy, opiekunów i ks. Norberta spotkała się z osobą bł. Karoliny, jej dziełem i miejscami związanymi z jej życiem. W pierwszym dniu harcerze modlili się w kościele parafialnym, później przewodnik oprowadził po kościele, następnie przejście przez bramę ofiar wypadków drogowych, wyjście na golgotę. Wieczorem ognisko i spanie w stodole. Drugiego dnia pieszo i zwartym szykiem harcerze wyruszyli z Zabawy do Wał-Rudy na szlak męczeństwa młodziutkiej Karoliny. Po dojściu na miejsce ks. Norbert oprowadził po domu – muzeum bł. Karoliny, modlił się Mszą Świętą w kaplicy domowej za harcerzy i wyruszył z harcerzami na drogę krzyżową. Po męczącym powrocie był czas na rekreację.

Większość o bł. Karolinie usłyszała w tym miejscu po raz pierwszy. Młodzi odkryli, że bł. Karolina ma wile wspólnego z harcerstwem.

 

        ODPUST PARAFIALNY - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 4 CZERWCA 2017 ROKU

Sumę odpustową o godz. 11 - celebrował ks. Stanisław Stachoń - wikariusz Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

W homilii zwrócił uwagę na szczególną rolę Ducha Św. w życiu chrześcijan. Potrzebujemy Ducha Św. aby wszystko , co robimy w naszym życiu miało sens. W każdej Eucharystii prośmy o Niego , bo jak mawiał Arcybiskup Prawosławny – Ignacy Hazim :

Bez Ducha Św. : Bóg jest daleki,

Bez Ducha Św. : Chrystus pozostaje w przeszłości,

Bez Ducha Św. : Ewangelia jest martwą literą ,

Bez Ducha Św. : Kościół jest zwykłą organizacją ,

Bez Ducha Św. : autorytet jest dominacją ,

Bez Ducha Św. : misja jest propagandą ,

Bez Ducha Św. : kult jest zaklęciem ,

Bez Ducha Św. : postępowanie chrześcijańskie jest moralnością niewolników.

Po Mszy Św. uczestniczyliśmy w procesji eucharystycznej .

 

   PIELGRZYMUJEMY NA BOCHENIEC - 2017

 Kontynuując tradycję minionych lat – comiesięczne pielgrzymowanie z Kościoła Parafialnego do Kościółka Św. Anny , rozpoczęło się 6 maja tj. pierwsza sobota miesiąca i będzie trwało do października .

Nabożeństwa pierwszych sobót są wynagrodzeniem za zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi .

W czasie drogi odmawiany jest różaniec, następnie uczestnictwo we Mszy Św. z 15 – minutowym rozważaniem.

Uczestnicząc w pielgrzymkach pragniemy odprawić 5 pierwszych sobót , o które Maryja prosiła w Fatimie. 

Pierwsza sobota – 3 czerwca b.r. jest równocześnie Wigilią przed Zesłaniem Ducha Św.

Po Mszy Św. uczestniczyliśmy w Adoracji Uwielbienia w Duchu Świętym , prowadzonej przez Wspólnotę Biblijną Źródło jako przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Św. 

Comiesięczne pielgrzymki na Bocheniec - to dalsze budowanie żywego pomnika Św. Jana Pawła II.

 PIELGRZYMKA   DO  ZAKOPANEGO – 20  MAJA  2017

Na  początku  naszej  pielgrzymki  [organizowanej  przez  Caritas]  udaliśmy się  na  Kalatówki , by  w  trwającym  Roku  Brata  Alberta  być  w  miejscu , gdzie  wypoczywał  po  wyczerpującej  pracy , a  także  długie  godziny  spędzał  na  kontemplacji  w   Kaplicy  Św.  Krzyża  przed   zabytkowym   krucyfiksem . 

Poniżej  kaplicy  znajduje  się  Pustelnia  Brata  Alberta  zwana  Chatką  wybudowana  w  1901  roku . W   Chatce  tej  znajduje  się  mała  zakonna  cela,prawie  cała  zajęta  pryczą , a  obok  jest  pomieszczenie  urządzone  obecnie  jako  Izba  Pamięci  po br. Albercie . W  niej  też zaznaczony  jest  ślad  przebywania  bł. S. Bernardyny  Jabłońskiej – albertynki , która  w  kalatowskiej  Pustelni  wzrastała  do  świętości  jako  wierna  współpracowniczka  i  kontynuatorka  dzieła  miłosierdzia  Św.  Brata  Alberta . 

Na  godz.12 –tą  udaliśmy  się  na  Krzeptówki , aby  przeżyć  obchody  jubileuszu  100  rocznicy  objawień  w  Fatimie , od  13  maja  do  13  października  b.r.  Wdzięczni  jesteśmy  Matce  Bożej  Fatimskiej , że  dane  nam  było  w  tych  szczególnych  dniach – wydarzenia  epokowego  w  pallotyńskim  sanktuarium  „Polskiej  Fatimy” ,gdzie  żywy  jest  Jej  kult  i  pamięć  Św. Jana  Pawła  II – uczestniczyć  w  Eucharystii  celebrowanej  przez  wielu  kapłanów  przybyłych  z  licznymi  pielgrzymami.

W  homilii  kaznodzieja  zwrócił  uwagę , że  przesłania  Maryi  z  Fatimy są  nadal  aktualne w  naszych  czasach . Wszyscy  jesteśmy  wezwani  do  podjęcia tych  przesłań- szczególnie  odprawiania  pierwszych  sobót  miesiąca. 

Mszę Św. współcelebrował  nasz  ks.proboszcz Tadeusz  Górka w  intencji  całej  parafii  , naszych  rodzin  i  pielgrzymów.

Rodzina Szkół Jana Pawła II na modlitwie…

 W piątkowe przedpołudnie o godz. 11.00 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego - służącego w kościele lwowskim na Ukrainie. Na modlitwie zgromadziło się 16 kapłanów, liczne delegacje z Rodziny Szkół Jana Pawła II, dyrektorzy szkół, władze oraz oczywiście uczniowie gimnazjum. Podczas Eucharystii ks. Biskup jako wieloletni świadek Jana Pawła II uwrażliwił wszystkich na wielkie człowieczeństwo naszego papieża, a także na dziedzictwo jakie nam pozostawił, które zobowiązuje. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił nowy sztandar szczepu harcerzy działających przy Zespole Szkół w Jadownikach. Po Eucharystii nastąpił przemarsz abp lwowskiego wraz z zaproszonymi gośćmi Rodziny Szkół Jana Pawła II do gimnazjum na akademię poświęconą naszemu papieżowi.

 

100 – lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon, zjawieni Maryi ogłasza nam on” – tak wyśpiewana została część dla Matki Bożej w naszej parafii 13 maja (sobota) w 100 rocznicę Objawień Fatimskich. Całe uroczystości rozpoczęła Msza Święta o godz. 20.00, na którą tłumnie zgromadzili się parafianie, a w tym dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii przypominało wszystkim, że kult Matki Najświętszej prowadzi do Jej Syna – Jezusa Chrystusa. Po Mszy Świętej odśpiewano Litania Loretańską do Najświętszej Maryj Panny. Następnie wyruszyła procesja z rozświetloną figurą Matki Bożej Fatimskiej u boku, której szły dzieci fatimskie: Hiacynta, Łucja i Franciszek. Procesja wyruszyła w kierunku ogrodu fatimskiego modląc się różańcem, gdzie dzieci fatimskie odmówiły modlitwę Anioła, który polecił dzieciom przygotować się na objawienia Maryi. Parafianie mrok nocy rozświetlali niesionymi lampionami. Orędzie fatimskie wzywające do pokuty, modlitwy i nawrócenia jest wciąż aktualne, dlatego przeżywając nabożeństwa fatimskie chcemy na nowo odczytać treść tego orędzia.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

   Rusz duszę!

 

W przeżywanym tygodniu modlitw o powołania do służby Bożej, 10 lektorów z naszej parafii wyruszyli do Seminarium Duchownego w Tarnowie na dzień otwarty, na który zgromadziły się setki lektorów z całej diecezji. Dzięki temu chłopcy mogli poznać czym jest seminarium, jak wygląda, kto tu przychodzi. Czas był wypełniony na modlitwę adoracją Najświętszego Sakramentu i Eucharystią. Poza tym lektorzy poznali grupy działające w seminarium, wysłuchali wykładu na temat przedłużenia sobie życia – przebywanie z Bogiem. Duże zainteresowanie wzbudził koncert muzycznego zespołu seminaryjnego Bethesda. Na wszystkich to spotkanie wywarło duże wrażenie. 

 

Wyjazd dzieci - Kozieniec zdobyty!

W urokliwym miejscu na Kozieńcu w Czchowie w dniach 28 i 29 kwietnia 45 dzieci: z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Dziewczęcej Służby Maryjnej i ministrantów, zgromadziły się w Domu Formacji Misyjnej Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie miało charakter formacyjno – wspólnotowy, a tematem było hasło tegorocznego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Każdy chrześcijanin jest zobowiązany, aby iść i dzielić się swoją wiarą. Spotkanie poprowadził ks. Norbert. W czasie wspólnego pobytu był czas na modlitwę; Mszę Świętą i adorację. Oprócz modlitwy dzieci miały przedstawioną katechezę na temat radosnego dzielenia się wiarą pośród środowisk, gdzie mieszkają. Temu towarzyszyła praca w grupach, które zostały utworzone jako pięć kontynentów. Ważnym miejscem była także wspólna zabawa, tańce, zawody sportowe, gra w piłkę i ognisko. Wszyscy po raz kolejny uświadomili sobie, że nie możemy zatrzymywać Jezusa dla siebie, ale powinniśmy się Nim dzielić.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.

 

Rozpoczyna się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe będą odprawiane  w kościele parafialnym i na Bocheńcu po wieczornej Mszy Świętej. To jest o 18:30. Zapraszamy jak zawsze do licznego udziału w tych nabożeństwach ku czci Matki Bożej, która nas prowadzi do Chrystusa.

"Majówki" są jednym z nabożeństw, które nie musi odbywać się tylko na terenie kościoła czy kaplicy.  Bardzo często nabożeństwa majowe są odprawiane przy przydrożnych kapliczkach czy figurkach NMP, jak również przy krzyżach. 

 

 

Script logo